Męczeństwo Kresów 1918-1956
10.08.2017

Zapraszamy na spotkanie z broszurą “Męczeństwo Kresów 1918-1956” – opracowaniem poświęconym Kresom utraconym na rzecz Sowietów w 1921 r. i Kresom II RP oraz martyrologii ich ludności w okresie 1918-1956 z akcentem na męczeństwo polskiej ludności kresowej. 
Czwartek 10.08.2017, godzina 11:00, transmisja on-line na FB WEI.