Najważniejsze zmiany ochrony danych osobowych w RODO
28.06.2017

25.05.2017

 

Ochrona danych osobowych RODO. Przyjdź na warsztaty i poznaj najważniejsze zmiany!

 

W maju 2018 roku w życie wejdzie unijne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO). Nowe przepisy będą dotyczyć wszystkich podmiotów, które na terenie UE przetwarzają dane w sposób zautomatyzowany.

Celem regulacji jest zapewnienie swobodnego przepływu danych osobowych pomiędzy państwami członkowskimi, ale także wprowadzenie zasad, zgodnie z którymi przetwarzanie danych osobowych będzie ujednolicone na terenie całej Unii Europejskiej. Nowe Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych wprowadza szereg zmian,

Rozporządzenie RODO wprowadza wysokie sankcje za naruszenie unijnych przepisów o ochronie danych osobowych, a każda osoba, która poniosła szkodę w wyniku naruszenia niniejszego rozporządzenia, ma prawo uzyskać od administratora lub podmiotu przetwarzającego odszkodowanie za poniesioną szkodę.

Do najważniejszych zmian należą:

• kary finansowe do 20 mln EUR lub 4% rocznego globalnego obrotu firmy za nieprzestrzeganie przepisów
• poszerzenie obowiązków nałożonych na administratorów danych (np. klauzuli informacyjnej, czy obowiązek zgłaszania incydentu )
• nowe, szersze uprawnienia osób, których dane dotyczą (np. prawo do bycia zapomnianym, nowa klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych)
• nowy status Inspektorów Ochrony Danych Osobowych

Celem szkolenia jest przygotowanie odbiorców do zmian jakie wprowadza ogólne rozporządzenie, które zacznie obowiązywać od maja 2018 r. Warto już dziś przygotować się do nadchodzących zmian zwłaszcza, iż wprowadza ono wiele nowych obowiązków w stosunku do podmiotów będących administratorami danych.

Zagadnienia poruszane podczas szkolenia

Podstawowe założenia reformy ochrony danych osobowych

– Obowiązki administratorów danych wynikające z ogólnego rozporządzenia obowiązek przeprowadzenia oceny skutków przetwarzania danych osobowych
– privacy by design
– obowiązek zgłaszania incydentów
– poszerzony obowiązek informacyjny umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

Prawa podmiotów danych na podstawie ogólnego rozporządzenia 
– prawo do bycia zapomnianym
– prawo przenoszenia danych
– zgoda na przetwarzanie danych osobowych
– prawo dostępu do danych

Inspektor Ochrony Danych

– Kiedy wyznaczenie Inspektora jest obligatoryjne ?
– Status Inspektora Ochrony Danych zadania Inspektora Ochrony Danych odpowiedzialność Inspektora Ochrony Danych

Pozycja i zadania organów ochrony danych, kary administracyjne

Termin: 28.06.2017 r
Czas trwania szkolenia: 9.00 – 16.00
Miejsce: Warszawa
Trenerzy:
Dr Agnieszka Stępień, Instytut Ochrony Danych Osobowych
Dr Paweł Biały, Instytut Ochrony Danych Osobowych 

Cena:
do 31.05 2017 r. – 690 zł netto
od 01.06.2017 r. – 850 zł netto

 

Dla Członków ZPP 20% zniżki

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

 

 

ZAPRASZAMY!