Posiedzenie Parlamentarnego Zespołu na rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Patriotyzmu Ekonomicznego
07.06.2017

01.06.2017

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców zaprasza na posiedzenie w Sejmie RP

Szanowni Państwo,

w imieniu Przewodniczącego Parlamentarnego Zespołu na rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Patriotyzmu Ekonomicznego, pana posła Adama Abramowicza, zapraszamy Państwa na najbliższe posiedzenie Zespołu, które odbędzie się 7 czerwca 2017 r. (środa) w sali 23 bud. G, początek o godz. 11.30.

Porządek posiedzenia:

1. Obywatelski projekt ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele (druk nr 870) – ciąg dalszy konsultacji.

2. Potrzeba nowelizacji ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 401) w zakresie konieczności zawierania przez przedsiębiorców pisemnych umów nabycia towarów rolnych oraz ich archiwizowania (art. 38q oraz 40i ustawy).

W odniesieniu do pkt 2 porządku posiedzenia Związek Przedsiębiorców i Pracodawców zaprezentuje memorandum.

Wymagane potwierdzenie udziału: w.marzec@zpp.net.pl
Infromujemy, że liczba miejsc jest ograniczona, a o udziale w wydarzeniu decyduje kolejność zgłoszeń.

Odbiór przepustek po okazaniu dowodu tożsamości w Biurze Przepustek Kancelarii Sejmu w bud. H (wejście od ul. Wiejskiej 4/6/8).

***
W załączeniu pismo Zespołu Roboczego działającego przy Parlamentarnym Zespole na rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Patriotyzmu Ekonomicznego, dot. pkt 2 porządku.

Załącznik