Premium Brand 2016 – XI edycja badania reputacji marki
01.12.2015

Wystartowała XI edycja projektu Premium Brand, który zbada reputację marek i firm obecnych na polskim rynku. Nabór do najbliższego badania potrwa do 10 lutego 2016 roku.

Badanie reputacji marki Premium Brand obejmuje rokrocznie ok. 200 marek i firm w 20 kategoriach przypisanych produktom i usługom. Realizowane nieprzerwanie od 2006 roku na grupie co najmniej 5000 respondentów, wyłania marki i firmy cieszące się wysoką reputacją. Najbliższe badanie zostanie przeprowadzone na przełomie lutego i marca 2016 roku. Laureatów – liderów poszczególnych kategorii z najlepszymi wynikami, poznamy w kwietniu 2016 r. podczas gali finałowej projektu.

Badanie reputacji marki odbywa się na podstawie metodologii opracowanej przez prof. UW Dominikę Maison, eksperta w dziedzinie badań rynkowych i społecznych oraz założycielkę Domu Badawczego Maison. Pomiar reputacji marki jest przeprowadzany wśród osób znających daną markę lub firmę, które dokonują oceny w pięciu wymiarach, takich jak: zaufanie do marki, referencja (lojalność wobec marki), atmosfera medialna (towarzysząca marce), zaangażowanie społeczne (CSR), wizerunek marki (firmy) jako pracodawcy.

Na podstawie uzyskanych wyników, dla każdej marki jest obliczany wskaźnik reputacji, który przyjmuje wartość od 1 do 100 punktów. Tytuł Marki/Firmy Wysokiej Reputacji Premium Brand jest przyznawany wyłącznie wtedy, gdy wskaźnik reputacji wynosi minimum 60 punktów. Każda marka uczestnicząca w badaniu otrzymuje szczegółowy raport, prezentujący jej wyniki na tle konkurencji.

Organizatorem projektu jest Fundacja na rzecz reputacji marki „Premium Brand”. Badanie reputacji prowadzi Dom Badawczy Maison na Ogólnopolskim Panelu Badawczym Ariadna. Zgłoszenia marki lub firmy do udziału w badaniu można dokonać za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej projektu pod adresem: www.premiumbrand.com.pl.

Dodatkowych informacji udziela:
Agnieszka Rudek,
Kolterman Media Communications
kom.: 510 081 203,
e-mail: a.rudek@kmc-pr.pl