Przedsiębiorczość w służbie zdrowia
12.05.2016

05.05.2016

Parlamentarny Zespół na rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Patriotyzmu Ekonomicznego, Wydział Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej, Stowarzyszenie Centrum Społecznej Demokracji oraz Związek Przedsiębiorców i Pracodawców serdecznie zapraszają do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej: „Przedsiębiorczość w służbie zdrowia. Podmioty niepubliczne w publicznej służbie zdrowia”. Wydarzenie odbędzie się w dniu 12 maja 2016 roku w godzinach 12:00-15:00 w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej.

AGENDA

11.30-12.00 Rejestracja

12.00 Otwarcie konferencji

Adam Abramowicz – Poseł na Sejm RP
Marcin Nowacki – Wiceprezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców
Prof. nzw. dr hab. Anna Gołębiowska – Prodziekan ds. Nauki Wydział Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej
Prof. nzw. dr hab. Zbigniew Król – Dziekan Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej
Dr n. pr. Marek Woch – Stowarzyszenie Centrum Społecznej Demokracji

12.10-13.00 Panel dyskusyjny – moderator dr n. pr. Marek Woch
Miejsce podmiotów publicznych i niepublicznych w systemie ochrony zdrowia. Nierównoprawność podmiotów działalności leczniczej na etapie tworzenia prawa

Uczestnicy:

Przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia; Ministerstwa Rozwoju; Ministerstwa Cyfryzacji
Adam Abramowicz – Poseł na Sejm RP
Dr n. med. Andrzej Gabryel – Med-Consulting Andrzej Gabryel Olsztyn
Anna Rulkiewicz – Prezes Zarządu Lux Med Sp. z o.o., Prezes Pracodawców Medycyny Prywatnej
Paweł Ossowski – ZARYS International Group Sp. z o.o., Sp. k.
Marcin Połowniak – Dyrektor Departamentu Przychodni Medycznych, spółka Grupy NEUCA
Marek Ujejski – Eurokon sp z o. o.

13.00-13.10 Dr n. ekon. Ewelina Rabiej – Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Ekonomii
Funkcjonowanie niepublicznych podmiotów leczniczych w modelu Beveridge’a w aspekcie reformy polskiego systemu ochrony zdrowia

13.10-13.20 Szymon Chrostowski – Obywatele dla Zdrowia
Udział sektora prywatnego w polskiej służbie zdrowia

13.20-13.30 Marcin Szulwiński – Grupa Nowy Szpital Sp. z o.o., Pracodawcy RP
Rola polskich prywatnych szpitali w poprawie dostępności do bezpłatnych usług medycznych

13.30-13.40 Dr Katarzyna Dzieniszewska-Naroska – Politechnika Warszawska
Lokalne konflikty w związku z próbami prywatyzacji gminnych ośrodków zdrowia

13.40-13.50 Marek Tomków – Wiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej; Michał Byliniak – Wiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej
Rola państwa w ochronie rynków strategicznych. Apteka – pacjent to nie klient

13.50-14.00 Rafał Momot – Fundacja Republikańska
Rynek farmaceutyczny w Polsce

14.00-14.10 Dr n. pr. Sebastian Sikorski – Politechnika Warszawska
Wybrane problemy dotyczące dodatkowych dobrowolnych ubezpieczeń zdrowotnych

14.10-14.20 Roland Szymczykiewicz – Adwokat, Warszawa
Prywatne gabinety dentystyczne w publicznej służbie zdrowia

14.20-14.30 Marzena Rudnicka – Prezes Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej
Rozwój systemów opieki medycznej i pozamedycznej nad osobami starszymi. Perspektywy rozwoju, nowe technologie, innowacje społeczne, źródła finansowania i formy współpracy z publicznym partnerem

14.30-14.40 Dr n. med. Krzysztof Filip – Krajowy Sekretariat Ochrony Zdrowia NSZZ “Solidarność”
Status pracownika w placówkach publicznych i niepublicznych

14.40-14.50 Maria Jasińska – radca prawny, Uniwersytet Wyższa Szkoła Psychologii Społecznej
Szpital jako dłużnik lub wierzyciel – prawa i obowiązki. Ochrona wierzyciela poprzez instytucję prawną skargi pauliańskiej

14.50-15.00 Andrzej Maciejczyk – Centrum Innowacji OPTA-TECH
Diagnostyka jako kluczowy element funkcjonowania podmiotów leczniczych

15.00 Podsumowanie konferencji

 

Termin: 12 maja 2016 roku (czwartek), godzina 12:00-15:00
Miejsce: Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 4/6/8, Warszawa
Budynek G, sala 12

 

UWAGA! Udział w konferencji tylko po uprzednim zgłoszeniu: j.samoraj@zpp.net.pl :: +48 504 287 817

 

Rada Programowa Konferencji

prof. nzw. dr hab. Anna Gołębiowska – Przewodnicząca, Prodziekan ds. Nauki Wydziału Administracji i Nauk Społecznych, Politechnika Warszawska
prof. nzw. dr hab. Zbigniew Król – Dziekan Wydziału Administracji i Nauk Społecznych, Politechnika Warszawska
dr hab. Jacek Breczko – Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
dr n. pr. Marek Woch – Prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Centrum Społecznej Demokracji
dr n. med. Andrzej Gabryel – Med-Consulting Andrzej Gabryel Olsztyn
dr n. med. Krzysztof Filip – Krajowy Sekretariat Ochrony Zdrowia NSZZ “Solidarność”
dr n. pr. Marta Roma Tużnik – Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
dr n. pr. Karol Kuźmicz – Wydział Prawa, Uniwersytet w Białymstoku
Maria Ochman – Krajowy Sekretariat Ochrony Zdrowia NSZZ “Solidarność”
adw. Roland Szymczykiewicz – Warszawa
lek. med. Piotr Kasztelowicz – Ordynator Oddziału Wewnętrznego Szpital Miejski, Chełmża

Komitet organizacyjny

prof. nzw. dr hab. Anna Gołębiowska – Przewodnicząca
dr n. pr. Marek Woch
dr n. pr. Marta Roma Tużnik
adw. Roland Szymczykiew