Przedświąteczne warsztaty ZPP
13.12.2017

ZPP zaprasza przedsiębiorców oraz pracowników na przdświąteczne warsztaty
13 grudnia br., godz: 10:00-14:00
siedziba Związku Przedsiębiorców i Pracodawców 

 

Ciekawe tematy:

  • Tnij koszty i twórz etaty w Warszawie! Staże, refundacje, szkolenia…  godz. 10:00-12:00

Poznasz instrumenty wspierające proces rekrutacji i zatrudnienia pracowników umożliwiające m.in. tworzenie miejsc pracy przy mniejszych kosztach (ze środków Funduszu Pracy oraz PFRON).

Dowiesz się m.in. w jaki sposób można skorzystać z:

– refundacji części kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy,

– systemów bonów wspierających zatrudnienie młodzieży poniżej do 30-ego roku życia,

– zwrotu części kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne,

– refundacji kosztów organizacji stanowisk pracy dla osób z niepełnosprawnością.

Spotkanie poprowadzą specjaliści z wieloletnim doświadczeniem w obszarze rekrutacji, rynku pracy, którzy współpracują z przedstawicielami działów zarządzania zasobami ludzkimi oraz właścicielami firm.

Piotr Kłosowski – Dział Marketingu Urzędu Pracy m.st. Warszawy.

Bartłomiej Nowak – Dział Obsługi Osób  Urzędu Pracy m.st. Warszawy.

  • e-Składka – nowy wymiar rozliczeń godz. 12:00 – 14:00

Poznasz:

– zasady opłacania składek, które będą obowiązywały od 1 stycznia 2018 roku,

– czego dotyczy zmiana,

– co oznacza „e-składka”,

– na czym będzie polegać płatność składek oraz ich rozliczanie na poszczególne konta,

– korzyści wynikające ze zmiany.

Spotkanie poprowadzi Pani Aneta Wróblewska wieloletni pracownik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Posiada szeroką wiedzę teoretyczną i praktyczną z dziedziny, którą się zajmuje. Dzięki wszechstronnej wiedzy oraz zdolności właściwej komunikacji wyznaczana jest do przeprowadzania szkoleń oraz konsultacji z zakresu zasad rozliczania należnych składek. Szkolenia prowadzone są zarówno dla płatników składek, jak i ubezpieczonych.

Udział w seminarium jest bezpłatny dla wszystkich Członków ZPP.
Pozostali uczestnicy ponoszą koszt 149 PLN + 23 % VAT

Wpłat należy dokonywać na konto ZPP:
87 1020 1097 0000 0289 5035

Zapytania i zgłoszenie udziału w warsztatach w postaci wypełnionego formularza należy przesyłać do Ewy Czerwińskiej drogą mailową do dnia 12.12.2017 r. :: E-mail: e.czerwinska@zpp.net.pl  :: tel.: 514 776 808, 22 826 08 31

Formularz zgłoszeniowy

Warsztaty odbędą się w ramach zorganizowanego przez ZPP cyklu warsztatów i spotkań konsultacyjnych dla MŚP.

SKORZYSTAJ Z WIEDZY EKSPERTÓW!