REGULACJE UE W ZAKRESIE OBROTU ŻYWNOŚCIĄ
17.04.2014

– Wymagania unijne są ludzkie. Okazuje się, że w krajach zachodnioeuropejskich, takich jak Włochy, Francja, rolnik może wypiec w swoim gospodarstwie chleb z własnej mąki i sprzedać ją turystom, konsumentom. W Polsce jest to niemożliwe bez założenia swojej działalności gospodarczej (…) – mówi Jakub Bińkowski, autor Raportu „Prawne aspekty produkcji i obrotu żywnością na małą skalę w krajach europejskich. Analiza legislacji unijnej, przykłady rozwiązań prawnych krajów członkowskich UE”.