Seminarium: Inwentaryzacja w praktyce
04.06.2014

23-05-2014

4 czerwca br. w siedzibie ZPP odbędzie się seminarium poświęcone tematyce inwentaryzacji. Jest ono adresowane do wszystkich przedsiębiorców, a w szczególności do głównych księgowych, kierowników i specjalistów działów finanse-księgowość, zakupy, administracja, logistyka, IT, bezpieczeństwo, magazyn oraz transport.

Seminarium: Inwentaryzacja w praktyce: minimum przepisów, maksimum wiedzy praktycznej
Termin: 4 czerwca 2014, godz. 10.00 – 14.00
Miejsce: Siedziba ZPP, Krakowskie Przedmieście 6, 00-325 Warszawa

Dzięki uzyskanym informacjom uczestnicy szkolenia będą mogli w sposób rzetelny i sprawny przygotować i przeprowadzić samodzielnie inwentaryzację, a następnie sporządzić sprawozdanie z jej wyników. W ramach szkolenia zostaną przedstawione sposoby upraszczające i ułatwiające cały proces inwentaryzacji oraz zarządzania majątkiem. Specyfika tego szkolenia została specjalnie dostosowana do unikalnych potrzeb osób odpowiedzialnych za majątek i inwentaryzację, a główny nacisk położony będzie na praktyczne aspekty dotyczące organizacji, przebiegu oraz rozliczenia i wniosków z przebiegu inwentaryzacji.

AGENDA SEMINARIUM:

  1. Przepisy prawa a praktyka inwentaryzacji
  2. Zakres inwentaryzacji majątku – etapy, zasady, terminy
  3. Nowoczesne metody wykonywania inwentaryzacji
  4. Dokumentacja przed i po inwentaryzacji
  5. Rozliczenie inwentaryzacji
  6. Ewidencje a różnice inwentaryzacyjne
  7. Wnioski  i rekomendacje poinwentaryzacyjne – cel ich sporządzenia i wdrożenia
  8. Najczęściej popełniane błędy i nieprawidłowości w toku przygotowania, przebiegu i rozliczania inwentaryzacji
  9. Pytania i odpowiedzi – dyskusja

Prelegent:
Elżbieta Fedorowicz –
magister ekonomii SGH, wieloletnia główna księgowa, członek Konsorcjum Biur Rachunkowych Infor-System, członek ZPP i IFR. Od 1997 roku posiada świadectwo kwalifikacyjne Ministra Finansów nr 6660/97, Wiceprezes firmy J.K.F  przeprowadzającej  w kraju i zagranicą inwentaryzacje środków trwałych, towarów i materiałów. Audytor inwentaryzacji. Od 15 lat zajmująca się  zagadnieniami inwentaryzacji w jednostkach budżetowych, bankach, hotelach i przedsiębiorstwach przemysłowych. Doradca dla przedsiębiorstw w zakresie organizacji przeprowadzania oraz rozliczania spisów z natury. Ekspert z dziedziny organizacji i budowy struktur zarządzania majątkiem trwałym i obrotowym jednostek oraz wdrażania norm ISO – pełnomocnik. Doświadczony trener stale współpracujący z firmami szkoleniowymi w zakresie przeprowadzania szkoleń otwartych i zamkniętych z zakresu tematyki inwentaryzacyjnej i zarządzania majątkiem firm.

Udział w seminarium jest bezpłatny dla wszystkich Członków ZPP.
Pozostali uczestnicy ponoszą koszt 149 PLN + 23 % VAT

Zapisy i informacje:
Katarzyna Wojewódzka
Email/ k.wojewodzka@zpp.net.pl
Tel/ 22 826 08 31

Seminarium odbędzie się w ramach zorganizowanego przez ZPP cyklu warsztatów i spotkań konsultacyjnych dla MSP. Informacje o kolejnych spotkaniach już wkrótce.