Seminarium: Negocjowanie i redagowanie umów
08.05.2014

16-04-2014

8 maja br. w siedzibie ZPP odbędzie się seminarium adresowane do wszystkich przedsiębiorców oraz osób odpowiedzialnych za negocjacje i przygotowanie umów w obrocie krajowym i w handlu zagranicznym.

Podczas seminarium uczestnicy zapoznają się z wieloma przykładami błędów kontraktowych – na bazie bogatej praktyki prowadzącego, przeanalizują prawidłowe i błędne zapisy umowne oraz poznają najważniejsze wskazówki co do przygotowania i prowadzenia negocjacji umów w krajowym i międzynarodowym obrocie gospodarczym.

Seminarium: Najpoważniejsze błędy popełniane w trakcie negocjowania i redagowania umów w obrocie gospodarczym

8 maja 2014, godz. 10.00 – 14.00
Miejsce: Siedziba ZPP, Krakowskie Przedmieście 6, 00-325 Warszawa

AGENDA:

  1. Jak przygotować się do negocjacji z kontrahentami krajowymi i zagranicznymi:
    • sprawdzanie wiarygodności partnera – praktyczne metody postępowania,
    • opracowanie strategii prowadzenia negocjacji,
  2. Najczęstsze uchybienia popełniane przy negocjowaniu i zawieraniu umów w obrocie krajowym i w handlu zagranicznym.
  3. Jak korzystać z wzorców umów opracowanych przez organizacje międzynarodowe FIDIC, ICC, ORGALIME, ECE ONZ, UNCITRAL.

Prelegent:
Dariusz J. Jastrzębski  – doradca prawny dcs.pl Sp. z o.o. (czołowego integratora systemów informatycznych), wiceprzewodniczący Komitetu Bezpieczeństwa Biznesu Krajowej Izby Gospodarczej.

Ekspert w zakresie redagowania umów gospodarczych, autor wielu publikacji związanych z proponowaną problematyką seminarium m.in. Poradnik Eksportera Komponentów, Polska-Europa Panorama Prawa, Konwencja NZ o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów – Komentarz. Umowy sprzedaży i dostawy w obrocie międzynarodowym.
Wykładowca Krajowej Izby Gospodarczej oraz Krajowej Rady Radców Prawnych oraz wielu Okręgowych Izb Radców Prawnych (Warszawa, Poznań, Wrocław, Zielona Góra). Wieloletni pracownik Centrum Informacji i Usług Prawnych Polskiej Izby Handlu Zagranicznego i Krajowej Izby Gospodarczej.

Udział w seminarium jest bezpłatny dla wszystkich Członków ZPP.
Pozostali uczestnicy ponoszą koszt 149 PLN + 23 % VAT

Zapisy i informacje:
Katarzyna Wojewódzka
Email/ k.wojewodzka@zpp.net.pl
Tel./ 22 826 08 31

Seminarium odbędzie się w ramach zorganizowanego przez ZPP cyklu warsztatów i spotkań konsultacyjnych dla MSP. Informacje o kolejnych spotkaniach już wkrótce.