Seminarium: Rozwiązanie umowy o pracę
12.06.2013

12 czerwca br. w siedzibie ZPP odbędzie się seminarium skierowane do pracowników działów HR, właścicieli firm, osób zarządzających, które chcą poszerzyć swoją wiedzę z zakresu skutecznego rozwiązania umowy o pracę z pracownikiem, poznać aktualny stan prawny, orzecznictwo sądów pracy, poglądy zawarte w artykułach prawniczych, czy też pragną uzyskać porady oparte na konkretnych przykładach z doświadczenia zawodowego.

Seminarium poprowadzi:
Pan Roman Comi – Radca Prawny, Wspólnik Kancelarii Radców Prawnych R.Comi, E.I. Chełkowska–Kamionka, R. Worobiej.

AGENDA SEMINARIUM:
Rozwiązanie umowy o pracę z pracownikiem – praktyczne i prawne aspekty

12 czerwca 2013, godz. 10.00 – 12.00
Miejsce: Siedziba ZPP, Krakowskie Przedmieście 6, 00-325 Warszawa

1. Omówienie ogólnych zasad rozwiązywania umów o pracę, osób zatrudnionych na podstawie powołania
2. Rozwiązanie umowy o pracę z przyczyn nie leżących po stronie pracownika
3. Najczęstsze przyczyny wyroków zasądzających wypłatę odszkodowań z powodu nieprawidłowego wypowiedzenia umowy o pracę
4. Rozwiązanie umowy o pracę z winy pracownika, podstawy do takiej formy rozwiązania umowy, najczęstsze przyczyny zasądzania przez sądy odszkodowań

Prelegent:

Roman Comi – Radca Prawny ze stażem zawodowym od roku 1976, wielokrotnie występujący przed Sądami Pracy zarówno po stronie pracodawców jak i pracowników. Wspólnik Kancelarii Radców Prawnych R.Comi, E.I. Chełkowska – Kamionka, R. Worobiej.

Udział w seminarium jest bezpłatny dla wszystkich Członków ZPP.
Pozostali uczestnicy ponoszą koszt 149 PLN + 23 % VAT

Zapisy i informacje:
biuro@zpp.net.pl
tel. 22 826 08 31

Seminarium odbędzie się w ramach zorganizowanego przez ZPP cyklu warsztatów i spotkań konsultacyjnych dla MSP. Informacje o kolejnych spotkaniach już wkrótce.