Seminarium: Zarządzanie kosztami w firmie
25.09.2013

Seminarium:  ZARZĄDZANIE KOSZTAMI  W FIRMIE

25 września 2013, godz. 10.00 – 13.00
Miejsce: Siedziba ZPP, Krakowskie Przedmieście 6, 00-325 Warszawa

Na spotkaniu przedstawione zostaną różne perspektywy spojrzenia na koszty firmy. Poruszone zostaną kwestie dostosowania poziomu kosztów do pozycji rynkowej firmy i aktualnej koniunktury, zagadnienie „uzmiennienia” kosztów stałych, korzyści z outsourcingu. Omówione zostaną podstawowe sposoby analizowania danych finansowych pod kątem wczesnego wykrywania zagrożeń dla firmy. Scharakteryzowana zostanie także kwestia różnic w podejściu do kosztów między właścicielem firmy a managerem.

AGENDA SEMINARIUM:

Jak z kosztów stałych zrobić koszty zmienne?

Jak dostosować koszty do aktualnej sytuacji rynkowej i standingu finansowego firmy?

Blaski i cienie outsourcingu.

Jak wykrywać wczesne oznaki pogorszenia sytuacji finansowej firmy?

Kto w firmie nie widzi kosztów, a kto nie widzi korzyści?

PRELEGENT:

Jacek Czeladko – Doktor Nauk Ekonomicznych – autor publikacji prasowych i książek o tematyce ekonomicznej. Posiada 15- letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych w finansach i zarządzaniu w czołowych polskich firmach. Założyciel i główny udziałowiec FK Partner. Członek Rad Nadzorczych w spółkach skarbu państwa i prywatnych. Wdrażał systemy kontrolingu i budżetowania, prowadził restrukturyzacje organizacyjne i finansowe, pozyskiwał finansowanie na rynku kapitałowym i bankowym, wdrażał systemy informatyczne, opracowywał wieloletnie plany strategiczne i marketingowe. Posiada rozległe doświadczenie w pozyskiwaniu źródeł finansowania zarówno kapitałem własnym (emisje akcji i obligacji zamiennych na akcje), jak i długiem (kilkadziesiąt wynegocjowanych umów kredytowych).

Udział w seminarium jest bezpłatny dla wszystkich Członków ZPP.

Pozostali uczestnicy ponoszą koszt 149 PLN + 23 % VAT

Zapisy i informacje:

biuro@zpp.net.pl

tel. 22 826 – 08 -31

Seminarium odbędzie się w ramach zorganizowanego przez ZPP cyklu warsztatów i spotkań konsultacyjnych dla MSP. Informacje o kolejnych spotkaniach już wkrótce.