Seminarium: Zmiany podatku VAT w praktyce
29.01.2014

29 stycznia  br. w siedzibie ZPP odbędą się warsztaty skierowane do wszystkich przedsiębiorców i płatników podatku VAT, wskazujące praktyczne skutki zmian w systemie podatku od towarów i usług (VAT) obowiązujących od 1 stycznia 2014 roku. Uwzględnione zostaną także skutki planowanej derogacji dotyczącej odliczenia podatku od samochodów osobowych oraz tzw. „kratek”.

Zmiany podatku VAT w praktyce

29 stycznia 2014, godz. 10.00 – 14.00
Miejsce: Siedziba ZPP, Krakowskie Przedmieście 6, 00-325 Warszawa

AGENDA SEMINARIUM:

  • Zmiana terminu powstania obowiązku podatkowego,
  • Zmiana systemu wystawiania faktur,
  • Podstawa opodatkowania,
  • Prawo do odliczenia podatku naliczonego,
  • Zmiany w zwolnieniach podmiotowych, w szczególności w stosunku do towarów używanych,
  • VAT od samochodów osobowych – samochody z „kratką”,
  • Projekt nowej derogacji w sprawie odliczenia VAT od samochodów osobowych.

Prelegent:

Robert Okulski – Przedsiębiorca od 1989 roku. Twórca Kancelarii Doradztwa Podatkowego. Współtwórca i główny udziałowiec Grupy Księgowej OKULSCY, do której należy obecnie 7 spółek księgowych. Specjalizuje się w aspektach związanych z outsourcingiem zatrudnienia oraz kontraktami menadżerskimi. Propagator przedsiębiorczości. Ekspert podatkowy ZPP, członek Rady Programowej i wykładowca ASBiRO. Prowadzi wykłady m.in. w ramach MBA „Przedsiębiorczość” na Uczelni Łazarskiego w Warszawie.

Udział w seminarium jest bezpłatny dla wszystkich Członków ZPP.
Pozostali uczestnicy ponoszą koszt 149 PLN + 23 % VAT

Zapisy i informacje:

Katarzyna Wojewódzka
Email/ k.wojewodzka@zpp.net.pl
Tel./ 22 826 08 31

Seminarium odbędzie się w ramach zorganizowanego przez ZPP cyklu warsztatów i spotkań konsultacyjnych dla MSP. Informacje o kolejnych spotkaniach już wkrótce.