Seminarium ZPP: Mobbing – przeciwdziałanie, reagowanie, konsekwencje i odpowiedzialność
22.10.2014

10-10-2014

 

Seminarium ZPP: “Mobbing – przeciwdziałanie, reagowanie, konsekwencje i odpowiedzialność”

Jeśli chcesz dowiedzieć się:

  • w jaki sposób pracodawca powinien wywiązać się  z wynikającego z ustawy obowiązku przeciwdziałania mobbingowi,
  • jakie działania może podjąć pracodawca, aby uwolnić się od odpowiedzialności za wystąpienie mobbingu w zakładzie pracy,
  • jak odróżnić mobbing od zgodnego z prawem egzekwowania realizacji obowiązków pracowniczych,
  • jak poprawić atmosferę i efektywność pracy,
  • jak przeciwdziałać sytuacjom konfliktowym w zakładzie pracy,
  • jak pozytywnie wpłynąć na wizerunek firmy i postawę pracowników

weź udział w kolejnym seminarium organizowanym przez Związek Przedsiębiorców i Pracodawców!

Cele seminarium:

  • pomoc pracodawcom w realizacji obowiązku przeciwdziałania mobbingowi wynikającego z Kodeksu Pracy,
  • pomoc pracodawcom w odróżnieniu mobbingu od innych patologicznych zjawisk i zachowań występujących  w miejscu pracy,
  • nabycie wiedzy i umiejętności w podejmowaniu środków zapobiegawczych lub zaradczych przeciwko mobbingowi,
  • poznanie metod polubownego rozwiązywania problemów bez potrzeby występowania na drogę sądową.

Seminarium odbędzie się w środę, 22 października 2014 r., w godzinach 10.00 – 13.00 w siedzibie Związku Przedsiębiorców i Pracodawców przy ulicy Krakowskie Przedmieście 6, lok. 16 w Warszawie.

Seminarium adresowane jest do wszystkich przedsiębiorców, a w szczególności do osób zainteresowanych występowaniem mobbingu w miejscu pracy.

Wystąpienie mobbingu w zakładzie pracy niesie za sobą duże ryzyko utraty reputacji zakładu pracy, a także odpowiedzialność cywilną (finansową),  a nawet karną pracodawcy.
Jeszcze dekadę temu mobbing nie był bezpośrednio sankcjonowany przepisami  prawa pracy. Biorąc pod uwagę obecnie narastającą falę tego zjawiska, zwłaszcza nasilającą się w okresie osłabionej koniunktury i bezrobocia, Ustawodawca wychodząc naprzeciw potrzebom społeczno – gospodarczym wprowadził prawną regulację mobbingu. Na mocy nowelizacji ustawy  z dnia 14.11.2003 r. został wprowadzony do kodeksu pracy nowy przepis – art. 943 kp.
Od dnia 1 stycznia 2004 roku tj. od dnia wejścia w życie nowelizacji Ustawy Kodeks Pracy, polscy pracodawcy zostali zobowiązani przez ustawodawcę do przeciwdziałania mobbingowi w zakładzie pracy. Obowiązkiem każdego pracodawcy jest przeciwdziałanie mobbingowi (art. 943 § 1 Kodeksu pracy).

AGENDA SEMINARIUM

I Wprowadzenie – czym jest mobbing.
1. Charakterystyka zjawiska.
II Mobbing –normy  prawne i ich zastosowanie w praktyce.
1. Konstytucja RP.
2. Kodeks karny.
3. Kodeks pracy.
III Mobbing w miejscu pracy.
1. Czynniki sprzyjające narażeniu na mobbing.
2. Zachowania wchodzące w zakres mobbingu.
3. Co nie jest mobbingiem?
4. Skutki mobbingu:
• objawy u ofiary
• skutki dla pracodawcy.
IV Programy prewencji w miejscu pracy.
1. Przeciwdziałanie mobbingowi:
• działania zapobiegające zjawisku (informacyjne i uświadamiające)
• rozwiązania indywidualne (przykłady rozwiązań).
V Metody reagowania na przejawy mobbingu.
1. Identyfikowanie sytuacji konfliktowych.
2. Strategia działania na przejawy mobbingu.

Seminarium poprowadzi Pan:

Piotr Stapiński – doktorant Wydziału Psychologii w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej we Wrocławiu, trener biznesu, coach, specjalista do spraw marketingu, magister prawa – absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, magister sztuki – absolwent Wydziału Wychowania Muzycznego Akademii Muzycznej we Wrocławiu oraz absolwent Podyplomowego Studium Zarządzania i Marketingu na Wydziale Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej.
Ukończył Szkołę Trenerów Biznesu oraz Szkołę Coachingu Moderator we Wrocławiu. Założyciel Polish Training & Coaching Institute we Wrocławiu.
Posiada ponad 7 letnie (od 2007r.) praktyczne doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z warsztatami oraz 5 letnie (od 2009r.) w prowadzeniu coachingu. Zdobył również doświadczenie sprzedażowe dzięki wieloletniej pracy na stanowiskach Specjalisty ds. handlowych i marketingu – współpracując w tym okresie z wieloma firmami, będącymi liderami na Polskim rynku w branżach: ubezpieczeń, marketingu i reklamy, tworzyw sztucznych, zabezpieczeń dla resortów MSWiA oraz usług prawnych.
Przekazuje nie tylko teorię ale przede wszystkim praktyczną wiedzę i umiejętności. Obecnie prowadzi szkolenia i coaching dla liderów i kadry zarządzającej oraz zespołów sprzedaży na zlecenie kilkunastu mazowieckich oraz dolnośląskich firm.

Seminarium odbywa się w ramach cyklu warsztatów i szkoleń dla przedsiębiorców sektora MSP. Koszt udziału w seminarium wynosi 149 zł + 23% VAT. Dla Członków ZPP udział jest bezpłatny.

 

UWAGA! Specjalny bonus dla uczestników szkolenia 🙂

Każdy uczestnik szkolenia z warsztatami pt.: “Mobbing – przeciwdziałanie, reagowanie, konsekwencje i odpowiedzialność” otrzyma Bon rabatowy wartości 500,00 zł!

Bon uprawnia do otrzymania rabatu w wysokości 500,00 zł na realizację szkolenia pt. “Mobbing – przeciwdziałanie, reagowanie, konsekwencje i odpowiedzialność”.
Bon nie może być wymieniony na gotówkę. Bon przeznaczony jest do wyłącznego wykorzystania przez uczestnika seminarium zorganizowanego przez Związek Przedsiębiorców i Pracodawców i nie można go odsprzedawać lub odstępować innej osobie/firmie.
Rabaty wynikające z bonów nie kumulują się. Jednej osobie/firmie przysługuje wyłącznie jeden rabat, bez względu na liczbę posiadanych bonów.
Bon rabatowy jest ważny do 31 marca 2015r.

 

Zgłoszenia i informacje:

Marta Chołuj
Email/ m.choluj@zpp.net.pl
Tel/ 22 826 08 31