Seminarium ZPP: Szybciej, taniej, pewniej! Jak podnieść efektywność przedsięwzięć?
26.02.2015

13.02.2015

Seminarium ZPP: „Szybciej, taniej, pewniej! Jak podnieść efektywność przedsięwzięć?”

Jeśli chcesz…

  • spojrzeć na prowadzone przez siebie inicjatywy z innej – projektowej – perspektywy,
  • skonfrontować własne doświadczenia z opóźniającymi się terminami z dobrymi praktykami planowania i kontroli realizacji prac projektowych,
  • zdobyć wiedzę, która pozwoli wpłynąć na poprawę jakości, przewidywalności i terminowości realizowanych przedsięwzięć,
  • nauczyć się dobierać właściwe metody zarządzania dla własnych przedsięwzięć, przy wykorzystaniu dobrych praktyk i metodyk zarządzania projektami,

weź udział w kolejnym seminarium organizowanym przez Związek Przedsiębiorców i Pracodawców!

Seminarium odbędzie się w czwartek, 26 lutego 2015 r., w godzinach 10.00 – 14.00 w siedzibie Związku Przedsiębiorców i Pracodawców przy ulicy Krakowskie Przedmieście 6, lok. 16 w Warszawie.

Spotkanie jest adresowane do wszystkich przedsiębiorców, a szczególnie do osób kierujących w firmach inicjatywami polegającymi na budowaniu nowych produktów i usług oraz realizacji przedsięwzięć o dowolnym stopniu złożoności, dla których ma znaczenie przewidywalność i terminowość realizacji zaplanowanych prac.

AGENDA SEMINARIUM

1. Podstawy podejścia projektowego – najistotniejsze informacje o pracy projektowej i charakterystyka przedsięwzięć projektowych, pozwalająca lepiej rozumieć na czym polegają i jak się z nimi obchodzić w sposób efektywny, również jak nimi efektywnie zarządzać z punktu widzenia szefów organizacji.

2. Dobre praktyki zarządzania projektami – stanowiące kompendium wiedzy i umiejętności. Zbiory Dobrych Praktyk zawierają szczegółowe praktyczne porady i wskazówki dla kierownika projektu dotyczące wykonywanych przez niego działań oraz użytych technik.

3. Metodyki zarządzania projektami – podające gotowe, sprawdzone w wielu przedsięwzięciach, procedury działania. Metodyki ułatwiają organizowanie, planowanie i realizację projektów oraz pomagają dostosować procesy biznesowe w przedsiębiorstwie w taki sposób, aby wspierały one realizowanie projektów.

4. Narzędzia – usprawniające realizację najistotniejszych czynności kierujących projektami. Dobrze dobrane i poznane narzędzia pozwalają w efektywny sposób pracować z tabelami, raportami, harmonogramem i wszelkimi innymi dokumentami, jak również pozwalają poprawić  komunikację w zespole projektowym.

Seminarium poprowadzi trener firmy OMEC Sp. z o.o., Pani Jolanta Łabędzka – Benisz.

Więcej informacji

Jolanta Łabędzka – Benisz – ekspert w dziedzinie zarządzania projektami.
Trener zarządzania projektami i kierownik projektów. W swoim portfolio ma projekty edukacyjne i biznesowe oraz informatyczne realizowane w działach IT i Call Center firm telekomunikacyjnych. Certyfikowany kierownik projektów i programów, specjalista od zarządzania ryzykiem. Akredytowany trener metodyki zarządzania projektami oraz zarządzania ryzykiem. Specjalista w zakresie gier symulacyjnych.

“Kim jesteśmy

OMEC tworzy grupa doświadczonych ekspertów ­ trenerów i konsultantów, specjalizujących się w zagadnieniach zarządzania przedsiębiorstwami, a w szczególności przedsięwzięciami projektowymi.
Naszą misją jest świadczyć najwyższej jakości usługi edukacyjne i doradcze firmom z sektora prywatnego, administracji publicznej i samodzielnym kierownikom projektów. Celem tych działań jest poprawa kultury organizacyjnej w tych jednostkach, co wprost przekłada się na efektywność pracy i jakość uzyskiwanych rezultatów.
Nasza kadra trenerska i konsultanci są praktykami. Przygotowując szkolenia i opinie bazują na swoim doświadczeniu wyniesionym z prawdziwych projektów, zarówno biznesowych jak i technologicznych. Czerpiemy również z uznanych metodyk i standardów zarządzania, m.in. metodyki zarządzania projektami PRINCE2®, standardu Project Management Institute (PMI) oraz wytycznych kompetencji IPMA. Nie są nam też obce zagadnienia zarządzania programami, ryzykiem i jakością, a także zarządzania usługami IT.”

Seminarium odbywa się w ramach cyklu warsztatów i szkoleń dla przedsiębiorców sektora MSP. Koszt udziału w seminarium wynosi 149 zł + 23% VAT. Dla Członków ZPP udział jest bezpłatny.

Zgłoszenia i informacje:
Marta Chołuj
Email/ m.choluj@zpp.net.pl
Tel/ 22 826 08 31