Seminarium ZPP: Zarządzanie kosztami w firmie
25.03.2015

13.03.2015

Seminarium ZPP: „Zarządzanie kosztami w firmie”

Jeśli chcesz…

  • poznać różne perspektywy spojrzenia na koszty firmy,
  • dowiedzieć się jak dostosować poziom kosztów do pozycji rynkowej firmy i aktualnej koniunktury,
  • zgłębić zagadnienie „uzmiennienia” kosztów stałych oraz wiedzę na temat korzyści z outsourcingu,
  • uzyskać wiadomości o podstawowych sposobach analizowania danych finansowych pod kątem wczesnego wykrywania zagrożeń finansowych dla firmy,
  • nauczyć się określać różnice w podejściu do kosztów między właścicielem firmy a managerem,

weź udział w kolejnym seminarium organizowanym przez Związek Przedsiębiorców i Pracodawców!

Seminarium odbędzie się w środę, 25 marca 2015 r., w godzinach 10.00 – 15.00 w siedzibie Związku Przedsiębiorców i Pracodawców przy ulicy Krakowskie Przedmieście 6, lok. 16 w Warszawie.

Spotkanie jest adresowane do wszystkich przedsiębiorców, a szczególnie do właścicieli firm, prezesów, dyrektorów finansowych oraz osób zarządzających.

AGENDA SEMINARIUM

1. Jak z kosztów stałych zrobić koszty zmienne?
2. Jak dostosować koszty do aktualnej sytuacji rynkowej i standingu finansowego firmy?
3. Blaski i cienie outsourcingu.
4. Jak wykrywać wczesne oznaki pogorszenia sytuacji finansowej firmy?
5. Kto w firmie nie widzi kosztów, a kto nie widzi korzyści?

Seminarium poprowadzi Pan Jacek Czeladko

Jacek Czeladko  – Doktor Nauk Ekonomicznych – Zarządzanie Finansami, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, absolwent MBA w SGH & University of Calgary & Universite du Quebec, Magister Ekonomii w Silesian International Business School (University of Strathclyde z Glasgow oraz Ecole de Commerce de Toulouse).
Certyfikowany Audytor Wewnętrzny (CIA) i biegły sądowy. Członek i ekspert Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. Sekretarz Rady Polsko – Hiszpańskiej Izby Gospodarczej. Autor publikacji prasowych i książek o tematyce ekonomicznej.
Posiada 15 letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych w finansach i zarządzaniu w czołowych polskich firmach. Założyciel i główny udziałowiec FK Partner. Członek Rad Nadzorczych w spółkach skarbu państwa i prywatnych. Wdrażał systemy kontrolingu i budżetowania, prowadził restrukturyzacje organizacyjne i finansowe, pozyskiwał finansowanie na rynku kapitałowym i bankowym, wdrażał systemy informatyczne, opracowywał wieloletnie plany strategiczne i marketingowe. Posiada rozległe doświadczenie w pozyskiwaniu źródeł finansowania zarówno kapitałem własnym (emisje akcji i obligacji zamiennych na akcje), jak i długiem (kilkadziesiąt wynegocjowanych umów kredytowych).

Seminarium odbywa się w ramach cyklu warsztatów i szkoleń dla przedsiębiorców sektora MSP. Koszt udziału w seminarium wynosi 149 zł + 23% VAT. Dla Członków ZPP udział jest bezpłatny.

Zgłoszenia i informacje:
Marta Chołuj
Email/ m.choluj@zpp.net.pl
Tel/ 22 826 08 31