Spotkajmy się w Bielsku-Białej!
28.02.2014

W imieniu Dawida Starzycznego, Rzecznika ZPP w powiecie bielskim, zapraszamy na spotkanie inicjujące budowę struktur lokalnych ZPP w regionie. Wydarzenie odbędzie się w piątek, 28 lutego br. w Hotelu Qubus.

Podczas spotkania zostanie poruszona kwestia problemów z jakimi zmagają się mikro, mali i średni przedsiębiorcy w Polsce oraz możliwości obrony i zastosowania odpowiednich narzędzi przeciwstawienia się złym praktykom stosowanym przez organy administracji publicznej.

W piątkowym spotkaniu weźmie udział Dorota Wolicka, dyrektor Biura Interwencji i Organizacji ZPP, która była jednym z liderów protestu przedsiębiorców przeciwko ZUS w sprawie tzw. „wyboru tytułu ubezpieczenia” i pracy nakładczej. Osoba, która znacząco przyczyniła się do tego, że od grudnia ubiegłego roku obowiązuje „ustawa umorzeniowa”.

Podczas spotkania odbędzie się także krótkie, około półgodzinne szkolenie. Zostanie ono poświęcone sposobom i technikom ochrony przed nieuczciwymi kontrahentami. Omówione zostanie m.in. na co zwracać uwagę przy przygotowywaniu umów, jaki kontrahent jest bardziej „niebezpieczny”, czego należy unikać oraz jak odzyskać pieniądze, kiedy wydaje się to mało realne.

Tematyka kolejnych szkoleń będzie uzależniona od Państwa potrzeb i zainteresowań.

Spotkania będą odbywały się cyklicznie, średnio raz w miesiącu. Ich celem jest zbudowanie grupy przedsiębiorców, którzy będą wspierać się wzajemnie zarówno przed administracją publiczną, jak i w działaniach handlowych, marketingowych i innych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Agenda spotkania:

16.00-16.30 Przywitanie
16.30-17:20 Prezentacja nt. ZPP. Przedstawienie idei działania Związku, celów na przyszłość i korzyści dla członków
17.20-17.30 Przerwa
17.30-18.30 Dotychczasowe osiągnięcia ZPP (Dorota Wolicka)
18.30-19.30 Dyskusja nt. możliwości osiągania wspólnych sukcesów oraz możliwości ochrony przed nieuczciwymi działaniami administracji publicznej
19.30-20.00 Szkolenie z metod obrony przed nieuczciwymi kontrahentami
20.00 Zakończenie

28 lutego 2014 r., godzina 16.00-20.00
Miejsce: Hotel Qubus, ul. Mostowa 2, Bielsko-Biała

Prosimy o potwierdzenie udziału:
Dawid Starzyczny
Email/ d.starzyczny@zpp.net.pl