Swobody działań na rynku – konferencja UMCS
19.05.2015

Zapraszamy do udziału w trzeciej edycji konferencji o wolnym rynku w Lublinie. Wśród prelegentów Cezary Kaźmierczak z zarządu WEI oraz Paweł Dobrowolski i Marek Kułakowski, eksperci WEI.

Witold Modzelewski, Ryszard Bugaj, Stanisław Kluza, Cezary Kaźmierczak, a także inni eksperci, przedsiębiorcy i przedstawiciele administracji będą gościli w dniach 19-21 maja br. w Lublinie. Okazją do spotkania jest trzecia edycja konferencji o wolnym rynku.

Już za niecały miesiąc, w dniach 19-21 maja, odbędzie się cykl paneli dyskusyjnych poruszających bieżące problemy ekonomiczne. Uczestnicy będa debatować nad kwestiami przepisów podatkowych, ochroną konsumentów przez prawo bankowe, interwencją państwa w rynek, zagadnieniem funduszy unijnych i problemami lokalnej przedsiębiorczości.

Inspiracją do powstania tej edycji konferencji była organizowana na UMCS debata: „Wybierz swoją przyszłość: ZUS czy OFE”, podczas której ekonomiści dyskutowali na temat przyszłości polskiego systemu emerytalnego. Zainspirowani tym wydarzeniem organizatorzy postanowili powtórzyć ten sukces, tym razem jednak poszerzając formułę projektu i organizując cykl paneli dyskusyjnych.

Pierwszego dnia, w Auli III Wydziału Ekonomicznego UMCS o godzinie 10:00 odbędzie się panel ekspercki poświęcony tematyce polskiego prawa podatkowego. Udział w nim wezmą Paweł Budrewicz, prezes fundacji PAFERE, prof. Jolanta Szołno-Koguc z UMCS, Marek Tatała z Forum Obywatelskiego Rozwoju oraz Marek Kułakowski z Warsaw Enterprise Institute. Eksperci będą starali się odpowiedzieć na pytanie na ile polskie przepisy podatkowe są odpowiednie dla prowadzenia biznesu i jakie zmiany należy do nich wprowadzić. Następnie około godziny 14:00 odbędzie się dyskusja na temat bankowości. Uczestnicy postarają się odpowiedzieć na pytania dotyczące pozycji konsumenta w systemie bankowym, czy ochrony klientów banków przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi. Z tymi zagadnieniami zmierzą się między innymi Paweł Dobrowolski, absolwent Harwardu i ekspert ekonomiczny, Cezary Kaźmierczak, prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców oraz dr Stanisław Kluza, były przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego, a także przedstawiciel Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Panel ten poruszy problematykę kredytów we frankach szwajcarskich, na którą uczestnicy będą mogli spojrzeć z wielu punktów widzenia: przedsiębiorców, ekspertów, czy przedstawicieli Nadzoru Finansowego.

Kolejnego dnia, w tych samych godzinach również odbędą się dyskusje na Wydziale Ekonomicznym UMCS. Tematem pierwszego panelu będzie zagadnienie interwencji państwa w rynek – ich zasadności i celowości. Panel ten będzie głosem świata nauki. Udział w nim weźmie między innymi prof. Ryszard Bugaj z Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN oraz prof. Maciej Bałtowski z UMCS. Drugi panel tego dnia będzie poświęcony tematyce funduszy unijnych. Eksperci debatować będą nad efektywnością i celowością ich wydatkowania oraz ich wpływu na gospodarkę.

Ostatni dzień konferencji odbędzie się na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w Collegium Iuridicum w sali 300. Tego dnia o godzinie 14.00 odbędzie się panel poświęcony zagadnieniu przedsiębiorczości naszego regionu. Głos w nim zabiorą przedstawiciele samorządu i polityki: prezydent Krzysztof Żuk i Marszałek Województwa Sławomir Sosnowski, a także radny Artur Soboń i Marek Zuber, znany komentator telewizyjny. Tego dnia o godzinie 9.30 odbędzie się również panel prawniczy poświęcony zasadzie swobody umów, gdzie głos zabierze między innymi prof. Witold Modzelewski, twórca polskiego systemu podatkowego.

Wstęp na wszystkie panele jest bezpłatny.
Zachęcamy do udziału!

Jak mówią Organizatorzy: „Zapraszamy każdego, kto choć odrobinę interesuje się swoim osobistym budżetem, jak bowiem wskazują eksperci, poza osobistą przedsiębiorczością na nasze życie mają wpływ również czynniki makroekonomiczne, dlatego też warto znać aktualny stan prawa i gospodarki, aby móc przewidzieć przyszłe zdarzenia”.

Kontakt dla mediów:
Szymon Dziubicki
tel. +48 721 294 110
email. szymondziubicki@gmail.com

Fot na lic. Creative Commons 2.0/aut. PromoMadrid/flickr.com