Warsztat ZPP: Optymalizacja kosztów
16.03.2016

24.02.2016

Optymalizacja kosztów, czyli rzecz o pozyskiwaniu środków finansowania dla własnej firm.

Warsztat jest adresowane do przedsiębiorców MSP oraz do osób samozatrudniających się (mikrofirmy) i wszystkich zainteresowanych a szczególnie osób wykonujących tzw. wolne zawody, którzy zamierzają pozyskać lub zoptymalizować kredyty w bankach.

Korzyści: uczestnicy warsztatu dowiedzą się o możliwościach zdobycia lub zoptymalizowania kosztów finansowania dla przedsiębiorstw MŚP w bankach.

Główne zagadnienia poruszane na warsztacie:
1. Przewagi modelu brokerskiego nad pośrednikiem kredytowym.
2. Jak uzyskać niższe ceny i lepsze warunki kredytowe – zalety działania w imieniu i na rzecz Klienta, bez pobierania prowizji banku.
3. Co to jest profil ryzyka i dlaczego ważne jest, aby pozyskać niezależny profil ryzyka kredytowego przy pozyskiwaniu kredytu.
4. Jak ocenić adekwatność ceny kredytu?
5. Typowe warunki kredytowe w bankach.
6. Jak pozyskać optymalny kredyt do działalności firmy?
7. Wartość wiedzy finansowej w prowadzeniu biznesu. WEBINAR oraz inne nowoczesne możliwości pozyskania praktycznych wskazówek kredytowych.

Krzysztof Dresler – nota biograficzna
Posiada 20 letnie doświadczenie w bankowości oraz instytucjach rynku kapitałowego. Przez kilkanaście lat pracował na kierowniczych stanowiskach w instytucjach finansowych m. in. jako wiceprezes zarządu PKO Bank Polski i członek Rady Nadzorczej PZU. Od kilku lat z sukcesami prowadzi startupowe przedsięwzięcia, w których zdobytą wiedzę przekazuje podmiotom gospodarczym oraz gospodarstwom domowym. Spółka ICRA której jest prezesem i wspólnikiem, pomaga np. małym i średnim firmom pozyskać finansowanie, uzyskując najlepsze warunki kredytowe. Ukończył finanse i bankowość na SGH oraz podyplomowe studia filozoficzne w Collegium Civitas. Brał udział w wielu specjalistycznych międzynarodowych programach, m. in. z zarządzania dla przywództwa w biznesie.
Firma ICRA wspiera przedsiębiorców w optymalizacji kosztów korzystając ze swojego wieloletniego doświadczenia bankowego oraz własnego modelu scoringowego. ICRA działa w imieniu i na rzecz klienta. Nie pobiera prowizji od banku. ICRA to zespołów posiadający wysokie kompetencje odnośnie ryzyka kredytowego i adekwatnych do profilu ryzyka warunków kredytowych, w tym marż. (www.icra.com.pl).

 

Warsztat odbędzie się 16 marca 2016 r.  godz. 10.00 – 14:00 (w tym 15 minutowa przerwa kawowa), w siedzibie Związku Przedsiębiorców i Pracodawców przy ulicy Nowy Świat 33 w Warszawie.

Zapytania i zgłoszenie udziału w warsztacie należy przesyłać do Iwony Gąsiorek drogą mailową na adres: i.gasiorek@zpp.net.pl

 Koszt – 149 pln + 23% VAT dotyczy tylko uczestników warsztatów, którzy nie są członkami ZPP.