Warsztaty ZPP
22.11.2017

 16.11.17

ZPP zaprasza Przedsiębiorców oraz Pracowników z sektora MSP  na warsztat

 22 listopada 2017 :: godz: 10:00 – 15:00

w siedzibie Związku Przedsiębiorców i Pracodawców – Nowy Świat 33/7a, Warszawa

 

Celem warsztatu jest przekazanie Przedsiębiorcom niezbędnej wiedzy z zakresu trzech obszarów JPK_VAT, RODO oraz korzyści wynikających z  Bazy Usług Rozwojowych.

 

Agenda warsztatów:

09:45 – 10:00 – Poranna kawa i ciastko

10:00 – 11:30 – Vademecum JPK_VAT

Panel dla każdego przedsiębiorcy, który w myśl przepisów Ordynacji podatkowej jest obowiązany, do przekazywania  za pomocą środków komunikacji elektronicznej, Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o prowadzonej ewidencji VAT w formie pliku JPK_VAT

  • Podstawy prawne JPK_VAT
  • Omówienie struktury JPK_VAT
  • Przykłady JPK_VAT
  • Wykorzystanie informacji wynikających z JPK_VAT
  • Przykładowe pytania i odpowiedzi dotyczące problemów z JPK_VAT
  • Konsekwencje nieterminowego złożenia JPK_VAT

Prelegent:

Robert Sowa – Absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu Specjalista od JPK_VAT w Ministerstwie Finansów, Departament Poboru Podatków Wydziału Terenowego Monitorowania i Rozwoju. Posiada wieloletnie doświadczenie w dziale Rachunkowości Podatkowej w Urzędzie Skarbowym oraz w działach zajmujących się czynnościami sprawdzającymi w zakresie podatku od towarów i usług. Praktyk w czynnościach związanych z wykorzystaniem JPK_VAT.

 

11:30 – 11:40 – Przerwa

11:40 – 13:10 – Co trzeba wiedzieć o RODO?

Panel dla każdego, kto w firmie bierze udział w przetwarzaniu, gromadzeniu danych osobowych, ma dostęp do danych osobowych, w tym: kadry – HR, sprzedaż,  IT, sekretariat, kadra zarządzająca

Zdobędziesz niezbędne informacje z zakresu nowych zasad ochrony danych osobowych zgodnych z  RODO, czyli z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych.

Prelegent:

Dariusz Leśniewski – Prawnik. Przez wiele lat związany zawodowo ze Służbą Celną, gdzie zajmował się postępowaniem administracyjnym, podatkowym, celnym i audytowym. Audytował firmy w zakresie spełniania przez nie kryteriów niezbędnych do uzyskania AEO. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu. Posiada szeroką wiedzę i doświadczenie w prowadzeniu projektów IT zgodnie z metodyką PRINCE2 – był kierownikiem jednego z projektów realizowanego w ramach Programu e-Cło. Wieloletni wykładowca Ministerstwa Finansów. Prowadzi również zajęcia z prawa celnego i procedury w sprawach celnych na studiach podyplomowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Współautor kilku podręczników akademickich. Obecnie jego specjalnością jest m.in. bezpieczeństwo informacji, w tym także ochrona danych osobowych (w ramach RODO).

 

13:10 – 13:20 przerwa kawowa

13:20 14:50  – Świadomy klient Bazy Usług Rozwojowych – czyli jak wybrać najlepszą dla siebie usługę rozwojową

Przedsiębiorcy z sektora MSP chcący podnosić kompetencje swoich pracowników i uzyskać dofinansowanie na usługi rozwojowe dla siebie i swoich pracowników.

Uczestnicy spotkania poznają praktyczny aspekt korzystania z Bazy Usług Rozwojowych oraz dowiedzą się czym kierować się przy wyborze usług rozwojowych oferowanych w Bazie.

  • Czym jest Baza Usług Rozwojowych i jak z niej korzystać?
  • Jak znaleźć dla siebie usługę w Bazie, na co zwrócić uwagę przy wyborze usługi?
  • Gdzie uzyskać informacje na temat dofinansowania usług oferowanych w Bazie Usług Rozwojowych?

 

Prelegent:

Karolina Wesołowska – Starszy Specjalista w Departamencie Usług Rozwojowych Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Funduszami europejskimi zawodowo zajmuje się od 2004 roku. Nadzorowała realizację projektów dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich i oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.  Jej zainteresowania koncentrują się w obszarze kontroli i audytu.   Od 2015 roku zaangażowana w realizację projektu ogólnopolskiej Bazy Usług Rozwojowych. Zajmuje się obsługą klienta.

 

Udział w seminarium jest bezpłatny dla wszystkich Członków ZPP.
Pozostali uczestnicy ponoszą koszt 149 PLN + 23 % VAT

Wpłat należy dokonywać na konto ZPP:
87 1020 1097 0000 0289 5035

 

Zapytania i zgłoszenie udziału w warsztatach w postaci wypełnionego formularza należy przesyłać do Ewy Czerwińskiej drogą mailową do dnia 21.11.2017 r.

 E-mail: e.czerwinska@zpp.net.pl  :: tel.: 514 776 808, 22 826 08 31

Formularz zgłoszeniowy

 

Warsztaty odbędą się w ramach zorganizowanego przez ZPP cyklu warsztatów i spotkań konsultacyjnych dla MŚP.

 

ZAPRASZAMY!