Wymierna sprawiedliwość. Projekt reformy sądownictwa
16.03.2018

Warsaw Enterprise Institute oraz Związek Przedsiębiorców i Pracodawców zapraszają na prezentację raportu w ramach projektu Agenda Polska
WYMIERNA SPRAWIEDLIWOŚĆ. PROJEKT REFORMY SĄDOWNICTWA

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji prasowej, podczas której zaprezentowany zostanie raport w ramach projektu Agenda Polska: Wymierna sprawiedliwość. Projekt reformy sądownictwa

Konferencja odbędzie się 16 marca br. (piątek) o godzinie 11:00 w siedzibie WEI, ul. Nowy Świat 33 w Warszawie.

W wydarzeniu udział wezmą:
Tomasz Wróblewski – Prezes WEI
Kamil Rybikowski – współautor raportu, ekspert WEI

Nie ulega wątpliwości, że jedną z kluczowych reform do przeprowadzenia w państwie jest reforma wymiaru sprawiedliwości, której zarys zaprezentujemy w naszym opracowaniu. W przeciwieństwie do toczącej się obecnie dyskusji unikamy sporów o personalia a chcemy skupić się na rzeczywistej reformie, która ma przyspieszyć oraz uwiarygodnić postępowania sądowe w naszym kraju.

Przygotowane przez WEI reformy ustrojowe, instytucjonalne i proceduralne oparte o nasz Projekt Konstytucji mają na celu zwrócenie uwagi zarówno na potrzebę przeprowadzenia całościowych i systemowych zmian w celu eliminacji obecnych problemów wymiaru sprawiedliwości w postaci ustawicznego przeciążenia pracą i przedłużających się postepowań, jak również zaproponowanie konkretnych postulatów, które przyczynią się do polepszenia efektywności sądownictwa.

Raport „Wymierna sprawiedliwość. Projekt reformy sądownictwa” został przygotowany w ramach Agendy Polskiej, projektu realizowanego przez środowisko ZPP/WEI, którego celem jest wypracowanie strategii rozwoju Polski oraz rozwiązań ustrojowych i prawnych w najważniejszych dla Polski obszarach.

Serdecznie zapraszamy!

***
Potwierdzenia:
Mateusz Gilewski
m.gilewski@wei.org.pl
mobile 501 767 302