XXV Forum Ekonomiczne w Krynicy – panel Warsaw Enterprise Institute
08.09.2015

Mamy przyjemność poinformować, że podczas tegorocznego XXV Forum Ekonomicznego w Krynicy, nasza fundacja – Warsaw Enterprise Institute, zorganizuje i poprowadzi panel na temat: „Współpraca sektora prywatnego i samorządów – ile zrozumienia wspólnych celów a ile nieufności?”.

Wydarzenie zaplanowano na 8 września. Panel rozpocznie się o godzinie 17:25.

Podczas panelu zaproszeni eksperci będą rozmawiać o tym jaka jest rola samorządu, a jaka inwestora komercyjnego w rozwoju wspólnych przedsiębiorstw. Pokażą przykłady dobrej i złej realizacji inwestycji i współpracy samorządowo-prywatnej oraz zastanowią się nad ich przyczynami. Postarają się także odpowiedzieć na pytanie czy polska gospodarka i samorządy mogą sobie poradzić bez inwestorów prywatnych? I jaki powinien być dalszy zakres i forma współpracy i współinwestowania przez samorządy i partnerów komercyjnych?

W Krynicy po raz pierwszy zaprezentowany zostanie raport WEI: Miasto jako inwestor. Inwestycje miejskie w pięciu największych miejscowościach Polski pod względem liczby ludności. Lata 2010-2014, pokazujący skalę samorządowych inwestycji, formę ich realizacji i przykłady dobrych praktyk we współpracy samorządowo-prywatnej.

Inwestycje miejskie, szczególnie w najludniejszych miejscowościach, które z zasady dysponują największymi środkami, mogą stanowić potężny silnik gospodarki na poziomie lokalnym i w skali całego państwa. Niezbędnym do spełnienia, najistotniejszym warunkiem, by zakreślona wyżej możliwość stała się rzeczywistością jest prowadzenie przez włodarzy miast szeroko zakrojonej, ale i mądrej polityki.

Potencjał każdego państwa jest zsumowanym potencjałem wszystkich jego regionów, spotęgowanym przez sprawną administrację na poziomie centralnym, albo odwrotnie – osłabionym przez kiepski rząd. Wniosek? Kluczowym, z punktu widzenia wzrostu gospodarczego Polski i systematycznego zwiększania poziomu zamożności Polaków, czynnikiem jest ciągła modernizacja i poprawa standardów życia w regionach.

O powyższych problemach dyskutować będą praktycy, zarówno ze strony samorządowej, jak i prywatnej, decydenci i eksperci gospodarczy:
Jacek Wojciechowicz – Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy;
Piotr Woźniak – Ekspert ds. gospodarki, geologii i energetyki;
Krzysztof Kilian – Ekspert ds. gospodarki, Menadżer, były Prezes PGE oraz były Wiceprezes Polkomtel S.A.;
Adam Abramowicz – Poseł na Sejm RP, Członek Komisji Gospodarki, Menadżer;
Cezary Kaźmierczak – Prezes Związku Pracodawców i Przedsiębiorców;
Mariusz Majkut – Prezes E.ON edis energia;
Gerard Bourland – Dyrektor Generalny Grupy Veolia.

Panel poprowadzi Prezes WEI prof. Robert Gwiazdowski.

Serdecznie zapraszamy do udziału uczestników XXV Forum Ekonomicznego w Krynicy.

Scenariusz panelu_pdf

Fot. na lic. Creative Commons/ aut. Dirk Tussing