Zaproszenie do udziału w rozprawie sądowej
03.07.2015

01.07.2015

Chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę i zaprosić do udziału w zaplanowanym na 3 lipca 2015 r. (piątek) o godzinie 9:50 posiedzeniu Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w przedmiocie rozpoznania zażalenia Związku Przedsiębiorców i Pracodawców na postanowienie prokuratora Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście Północ o odmowie wszczęcia śledztwa w sprawie 2 Ds. 425/15.

Dajcie mi człowieka, a paragraf się znajdzie?

Chodzi oczywiście o sprawę protokołu z narady naczelników urzędów skarbowych województwa opolskiego – słynnego polecenia służbowego, by kontrole podatkowe nie odbywały się w celach prewencyjnych, a przynosiły wpływy budżetowe.

Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście-Północ – po rozpoznaniu złożonego przez ZPP zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstw ściganych z urzędu – odmówiła wszczęcia śledztwa w sprawie, argumentując odmowę brakiem stosownych dowodów. Nasze zażalenie na tę decyzję będzie rozpoznawane przez Sąd w najbliższy piątek.

Zachęcamy do zainteresowanie się sprawą i udział w posiedzeniu.

3 lipca 2015 r. (piątek), godzina 9:50
Miejsce: Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia, ul. Marszałkowska 82, sala 239, Warszawa; sprawa: 2 Ds. 425/15