Wydarzenia
ZPP głównym współorganizatorem VIII Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw
17.10.2018

Największe spotkanie firm sektora MŚP w Europie!

 

8. Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw

17-19 października 2018

 Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach

Mała i średnia przedsiębiorczość to najważniejszy sektor polskiej gospodarki. To również główny temat Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw. O możliwościach rozwoju i wyzwaniach jakie stoją przed przedsiębiorcami dyskutować będą najważniejsze osoby w Państwie, osobistości ze świata nauki, polityki i gospodarki oraz delegacje zagraniczne z kilkudziesięciu państw.

Wydarzenie to jest już na stałe zapisane w tradycji europejskich wydarzeń gospodarczych. W ciągu trzech dni Kongresu zaplanowano kilkadziesiąt sesji panelowych oraz szereg warsztatów i spotkań, w których udział wezmą eksperci z kraju i zagranicy.

Siedem ubiegłych edycji zgromadziło liczne grono przedstawicieli świata biznesu, nauki, polityki i środowisk gospodarczych, którzy dyskutowali o szansach i barierach stojących przed mikro, małymi i średnimi przedsiębiorstwami.

– Wypełniliśmy niszę, która istniała w Europie. Udowadniamy, że refleksja nad tą problematyką jest potrzebna zarówno w tym kraju, jak i w całej Europie. W Polsce jest 1,7 mln działających firm, w tym 3800 dużych przedsiębiorstw. Skala problemów: zautonomizowania, zorganizowania się tych firm oraz reprezentowania ich stanowisk przed administracją publiczną i samorządową, Rządem i Parlamentem – to główne wyzwania i zadania jakie stoją przed Kongresem – mówi Tadeusz Donocik, Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach oraz Przewodniczący Rady Programowej Kongresu.

Udział w kongresie jest BEZPŁATNY.
Warunkiem, uczestnictwa w wydarzeniu jest rejestracja, której dokonać będzie można wraz z końcem sierpnia na stronie: https://ekmsp.eu/visitor/register

 

Aktualności śledzić można stronie Kongresu: www.ekmsp.eu/pl/strona-glowna/ oraz na fanpage’u: www.facebook.com/KongresMSP