ZPP na Kongresie 590
16.11.2017

14.11.2017

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców został jednym z Partnerów Kongresu 590, który odbędzie się w dniach 16-17 listopada br. w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym w Rzeszowie.

Wydarzenie wzięło swoją nazwę od prefiksu kodu kreskowego, którym oznaczane są towary wytwarzane bądź dystrybuowane przez polskie firmy. Pomysłodawcą przedsięwzięcia jest Fundacja im. Sławomira Skrzypka, której fundatorem został profesor Adam Glapiński.

Idea KONGRESU 590 jest spójna z wizją państwa, którego bogactwo ma być powiększane w oparciu o własne zasoby, zarówno ludzkie, jak i naturalne. Jeśli chce się przyciągnąć kapitał zagraniczny, należy dostrzec potrzebę wzmocnienia pozycji polskich przedsiębiorców. Przez lata nie mogli oni liczyć na odpowiednie traktowanie przez własny rząd. KONGRES 590 to forum wymiany idei i doświadczeń polskich specjalistów z zakresu biznesu, nauki, polityki i legislacji. Dyskusje panelistów wytyczą nowe kierunki rozwoju – wspólną koncepcję prac nad wzrostem ekonomicznym i awansem Polski w gospodarczej hierarchii Europy i świata.

Wzrost MSP – to nazwa bloku, w którego organizację zaangażował się Zwiazek Przedsiębiorcó i Pracodawców podczas tegorocznego Kongresu 590 w Rzeszowie.

Sektor małych i średnich przedsiębiorstw stanowi ponad 90% ogółu pracodawców i generuje ponad 50% PKB. Analizując warunki wzrostu MSP, należy poddać pod dyskusję problematykę prawnego i instytucjonalnego otoczenia biznesowego w kontekście wsparcia przedsiębiorców m.in. w ekspansji zagranicznej. Warto omówić wpływ powstających Kodeksów Dobrych Praktyk na relacje biznesu z administracją i relacje MSP z dużymi firmami, a w efekcie na korzyści finansowe przedsiębiorstw. Co więcej, budowanie skali poprzez wykorzystanie Internetu, raportowanie i analizy wykonywane w chmurze lub w oparciu o rozwiązania hybrydowe to dzisiaj jedne z kluczowych kompetencji MSP. Znajdowanie oraz wdrażanie skutecznych rozwiązań w wymienionych obszarach warunkuje ich realny wzrost. Więcej informacji

Rejestracji można dokonać za pośrednictwem strony: Rejestracja