Wydarzenia
ZPP zaprasza na szkolenie podatkowe: „Lista przesłanek należytej staranności kupieckiej VAT w praktyce”
26.06.2018

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców zaprasza na szkolenie podatkowe:
Lista przesłanek należytej staranności kupieckiej VAT w praktyce
26 czerwca 2018, godz. 10:00-14:00
siedziba ZPP, ul. Nowy Świat 33/7a, Warszawa

Szkolenie skierowane jest do wszystkich przedsiębiorców dokonujących transakcji towarowych na terytorium kraju, a także za granicą, którzy chcą zapoznać się z praktycznymi aspektami dochowania należytej staranności kupieckiej przy weryfikacji kontrahentów, a także pragną ograniczyć ryzyko zakwestionowania ich rozliczeń w podatku VAT.

W szczególności  zapraszamy właścicieli przedsiębiorstw, członków zarządu oraz pracowników odpowiedzialnych za rozliczenia podatkowe oraz współpracę z kontrahentami.

Agenda:

Czym jest należyta staranność kupiecka? Analiza wydanej przez MF metodyki w zakresie oceny dochowania należytej staranności przez nabywców towarów w transakcjach krajowych:

 • Należyta staranność kupiecka w świetle stanowiska TSUE oraz polskich sądów administracyjnych.
 • Praktyka polskich organów podatkowych.
 • Skutki braku należytej staranności kupieckiej – kwestionowanie rozliczeń podatnika w łańcuchu transakcji.
 • Geneza i przebieg konsultacji podatkowych w sprawie metodyki w zakresie oceny dochowania należytej staranności przez nabywców towarów w transakcjach krajowych.
 • Forma prawna metodyki.
 • Zakres podmiotowy i przedmiotowy metodyki: transakcje krajowe oraz transakcje transgraniczne (WDT/ WNT).
 • Skutki publikacji metodyki / zakres ochrony.
 • Ocena kontrahenta na etapie rozpoczęcia współpracy: kryteria formalne / kryteria transakcyjne.
 • Ocena kontrahenta przy kontynuowaniu współpracy: kryteria formalne / kryteria transakcyjne.
 • Ocena przy zastosowaniu mechanizmu „split payment”.
 • Aktualizacje metodyki.

Ciężar dowodowy oraz praktyczne aspekty w sporze z organami: 

 • Możliwość implementacji metodyki w praktyce.
 • Weryfikacja formalna vs. weryfikacja merytoryczna.
 • Istota sformalizowanych procedur weryfikacyjnych.
 • Prawidłowy sposób dokumentowania wykonywanych czynności oraz wykorzystanie narzędzi informatycznych.
 • Co robić i jak się zachowywać w trakcie kontroli – ciężar dowodowy, strategia postępowania, sposób prezentacji argumentacji.
 • Ryzyka dla działalności przedsiębiorstwa związane ze stwierdzeniem braku należytej staranności – w kontekście praktyki organów. W tym m.in. zabezpieczenie zobowiązania, rygor natychmiastowej wykonalności, wpływ na płynność finansową oraz działania zaradcze.
 • Odpowiedzialność karna i karnoskarbowa członków zarządu – praktyka równoległego wszczynania postepowań w tym zakresie oraz analiza możliwości ochrony.

Nasi prelegenci:

 Michał Borowski

Partner w Crido Taxand, jest licencjonowanym doradcą podatkowym z wieloletnim doświadczeniem zawodowym. W „VIII Rankingu Firm i Doradców Podatkowych” (marzec 2014 r.) organizowanym przez Dziennik Gazeta Prawna zajął 2 miejsce wśród doradców podatkowych w kategorii: „Najlepszy doradca podatkowy: VAT”.

Ukończył z wyróżnieniem Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, a obecnie jest doktorantem na tej uczelni. Jest wykładowcą w Szkole Głównej Handlowej (tematyka podatków pośrednich), członkiem Krajowego Forum Fakturowania Elektronicznego przy Ministerstwie Gospodarki oraz ekspertem podatkowym Business Centre Club. Brał również udział w pracach Komisji Europejskiej nad tzw. Zieloną Księgą VAT (VAT Green Paper).

Karierę zawodową rozpoczynał w międzynarodowej firmie doradczej, a następnie kierował praktyką VAT w znanej polskiej kancelarii. W 2014 r. dołączył do Crido Taxand, gdzie odpowiada za doradztwo podatkowe w zakresie VAT na rzecz przedsiębiorstw i podmiotów publicznych. Reprezentuje klientów w postępowaniach podatkowych i sądowo-administracyjnych.

Jest prelegentem na konferencjach dotyczących tematyki podatkowej oraz autorem licznych publikacji prasowych o tematyce podatkowej.

Był jednym z prelegentów podczas organizowanej przez Ministerstwo Finansów konferencji poświęconej podsumowaniu pierwszego etapu prac nad listą należytej staranności kupieckiej a także członkiem zespołu roboczego powołanego do opracowania finalnego projektu listy.

Jan Furtas 

Manager w Crido Taxand, doradca podatkowy, specjalizuje się w postępowaniach podatkowych i sądowych – w szczególności doradza klientom w kontrolach podatkowych, skarbowych, postępowaniach podatkowych jak również reprezentuje ich na rozprawach przed sądami administracyjnymi.

Posiada bogate doświadczenie w sprawach z zakresu podatku od nieruchomości i podatku od towarów i usług (w tym w szczególności związanych z tematyką tzw. wyłudzeń w VAT).

Karierę rozpoczął w 2010 roku w znanej polskiej firmie doradczej. W 2013 r. dołączył do zespołu podatkowego firmy Crido Taxand.

Jest autorem licznych publikacji prasowych o tematyce podatkowej, oraz współpracował z Bankiem Światowym nad tworzeniem kolejnych edycji raportu Doing Business (edycje 2012 i 2014).

Ukończył Wydział Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Jest autorem licznych publikacji prasowych o tematyce podatkowej. Posiada również szerokie doświadczenie w tworzeniu projektów aktów prawnych.

***

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (prosimy o wypełnienie i przesłanie na poniżej wskazany adres e-mail).

Pytania i zgłoszenia udziału w szkoleniu prosimy kierować do: Ewy Czerwińskiej: e.czerwinska@zpp.net.pl,
tel.: 514 776 808 lub (22) 826 08 31.

 

Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.