Wydarzenia
ZPP zaprasza na warsztaty: Delegowanie polskich pracowników do krajów Europy Zachodniej. Jak pokonać trudności? Praktyczne porady
18.09.2018

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców zaprasza na warsztaty: 


Delegowanie polskich pracowników do krajów Europy Zachodniej.
Jak pokonać trudności? Praktyczne porady

18 września 2018 r., godz.: 10:00–14:00

Świetlica Wolności , ul. Nowy Świat 6/12 w Warszawie
(dziedziniec byłego budynku KC PZPR – wejście od ul. Nowy Świat)


Zapraszamy firmy świadczące lub zamierzające świadczyć usługi i delegować swoich pracowników do krajów Unii Europejskiej, w szczególności do Francji Niemiec i Holandii. Szkolenie dedykowane jest w szczególności pracownikom kadr, działów HR, księgowych i rozliczeniowych. 

Jest to okazja do poznania:

  • przepisów prawnych,
  • praktyk lokalnych,
  • trzech najpopularniejszych rynków jakimi są Francja, Niemcy i Holandia,
  • możliwości wsparcia Państwa firm poprzez Izby zrzeszone w Polchambers,
  • barier, jakie napotykają polskie firmy,
  • jak uniknąć pułapek i problemów w razie kontroli firm delegujących,
  • jak należy postępować, a czego unikać w razie delegowania pracowników do ww. krajów.

Transgraniczne świadczenie usług nie tylko stanowi jedną z podstawowych zasad traktatu unijnego, ale również przyczynia się do znacznego wzrostu gospodarek państw unijnych. Polska jest jednym z czołowych krajów, które sprzedają swoje usługi europejskim odbiorcom, delegując rocznie setki tysięcy pracowników za granicę. Kraje Europy Zachodniej, chcąc zwalczać rzekomą nieuczciwą konkurencję zwaną dumpingiem społecznym, stawiają coraz większe wymogi, wręcz protekcjonistyczne bariery w celu ochrony ich rodzimych rynków. Mimo tych trudności, firmy polskie nadal pragmatycznie podchodzą do sprawy, delegują i będą delegować.

Warsztaty poprowadzą: trzej przedstawiciele Polchambers, z Polskich Izb: we Francji, Niemczech i Niderlandach,  z wieloletnim doświadczeniem. Prawnicy, zaproponują Państwu podczas szkolenia bardzo praktyczne rozwiązania.

Hanna Stypułkowska-Goutierre, adwokat, Prezes Polchambers. Właścicielka kancelarii prawnej HSG  w Paryżu, specjalizuje się w obsłudze klientów polskich i zagranicznych. Założycielka w 1989 r. światowej sieci kancelarii prawnych „Mackrell International”. Od 30 lat prowadzi doradztwo prawne związane z transgraniczną działalnością handlowo-gospodarczą na rynkach francuskim, polskim i innych. Reprezentuje firmy w postępowaniach sądowych bądź wobec organów administarcyjnych. Pani Mecenas regularnie występuje w licznych konferencjach poświęconych prawu pracy, w tym transgranicznemu delegowaniu, jak i działalności gospodarczej.

Jest współautorem Poradnika PAIH „Doing Business in France”. Regularnie występuje w mediach w obronie polskich interesów.

W 1995 r. przystapiła do Medef’u paryskiego. Od 2004 r. pełni funkcję członka Zarządu tej Konfederacji pracodawców. Współzałożycielka, prezes Polskiej Izby Przemysłowo-Handlowej we Francji. W 2012 r. założyła Komisję polsko francuską przy radzie Adwokackiej w Paryżu, przyczyniając się do wymian między adwokatami obu krajów. W 2017 r. objęła funkcję Prezesa Zrzeszenia Polskich Izb za granicą – Polchambers, której obecnie przewodniczy. Promuje i wspiera polskie firmy na rynku francuskim. Prowadzi lobbing we Francji, i w Brukseli w obronie ich interesów.

Richard Johann Pietrzyk, adwokat niemiecki w Dusseldorfie. Od 1998 r. partner niemieckiej sieciowej kancelarii prawnej, odpowiedzialny m.in. za stworzenie warszawskiego oddziału kancelarii. Od początku 2007 r. założyciel i partner zarządzający kancelari Pietrzyk&Kollegen w Dusseldorfie, od 2016 r. wchodzącej w skład sojuszu ZJPL International Lawyers.

Ponad 20-letnia praktyka w zakresie doradztwa prawnego związanego z transgraniczną działalnością gospodarczą na rynku niemieckim i polskim oraz reprezentacji polskich przedsiębiorstw przed niemieckimi sądami i organami administracji.

Autor licznych publikacji poswięconych prawu gospodarczemu, budowlanemu, oraz prawu pracy i ubezpieczeń społecznych. Prelegent na wielu konferencjach, warsztatach i semiariach poświęconych transgranicznej działalności gospodarczej i delegowaniu pracowników.

Członek Izby Adwokackiej w Dusseldorfie oraz Izby Adwokackiej w Warszawie. Członek Zarządu Polskiej Izby Gospodarczej w Niemczech, Arbiter Stałego Sądu Arbitrażowego przy Polsko-Niemieckiej Izbie Przemysłow-Handlowej w Warszawie.

Marcin Paweł Lewandowski, partner zarządzający kancelarią ZJPL Lewandowski Advocatenkantoor w Amsterdamie. Od 2003 r. doradca prawny. Od 2008 r członek niderlandzkiej Izby Adwokackiej w Amsterdamie. Pan Marcin posiada wieloletnie doświadczenie w kompleksowym doradztwie prawnym na rzecz przedsiębiorców prowadzących działalnośc gospodarczą o charakterze międzynarodowym. Od lat zajmuje się problematyką transgranicznego świadcznia usług, w szczególności delegowania i użyczania praconików. Reprezentuje przedsiębiorców w trudnych sprawach z elementami transgranicznymi przed sądami powszechnymi i arbitrażowymi.

Pan Mecenas na stałe współpracuje z organizacjami pracodawcó w karju i za granicą. Jest współzałożycielem i przez wiele lat pełnił funkcję członka zarządu fundacji Polonus. Był założycielem i prezesem Stowarzyszenia Przedsiębiorcó Polsko Niderlandzkich w Niderlandach. Od 2015 r. jest Prezesem Polskiej Izby Handlowej w Niderlandach. Sprawuje funkcję członka zarządu Stowarzyszenia Prawników Polskich w Niderlandach. Jest członkiem zarządu federacji polskich izb gospodarczych za granicą Polchambers.

***

O Polchambers:

Z inicjatywy polskich izb handlowych w Holandii i Hiszpanii, powstało Stowarzyszenie Polskich Izb Handlowych za Granicą POLCHAMBERS. Celem nowo powstałej organizacji jest stworzenie platformy do współpracy międzynarodowej, wymiany doświadczeń, wiedzy i kontaktów dla polskich przedsiębiorców działających na całym świecie, jak również budowanie pozytywnego wizerunku Polski na arenie międzynarodowej.

Obecnie na świecie istnieje około 40 polskich izb i organizacji biznesowych funkcjonujących pod różnymi nazwami. Łączy je wspólny cel: wsparcie polskiego biznesu w kraju ich działalności oraz promocja i rozwój kontaktów gospodarczych między Polską a krajem, w którym działają.

Siłą tych organizacji są ludzie doskonale znający lokalne rynki, prawo oraz kulturę biznesową danego kraju, mający wiele ważnych kontaktów w kręgach biznesu, mediów czy środowiska rządowego. Fakt, że często są to osoby, które same prowadzą działalność gospodarczą na terenie danego kraju, sprawia, że znają cały proces funkcjonowania na danym rynku z perspektywy przedsiębiorcy.

Inicjatywę Stowarzyszenia Polskich Izb Handlowych za Granicą wspiera Polska Agencja Inwestycji i Handlu, z którą zostało podpisane porozumienie o współpracy.

 

***

Udział w warsztatach jest bezpłatny dla wszystkich Członków ZPP.

Pozostali uczestnicy ponoszą koszt 149 PLN + 23 % VAT

Wpłat należy dokonywać na konto ZPP:
87 1020 1097 0000 0289 5035

Pytania i zgłoszenia udziału w warsztatach w postaci wypełnionego formularza należy przesyłać do:
Ewy Czerwińskiej drogą mailową do dnia 04.09.2018 r. 

E-mail: e.czerwinska@zpp.net.pl :: tel.: 514 776 808 lub 22 826 08 31

Warsztaty odbędą się w ramach zorganizowanego przez ZPP cyklu warsztatów i spotkań konsultacyjnych dla MŚP.