Aktualności
Wyniki posiedzenia Okrągłego Stołu WEI nt. wzrostu składek OC
26.01.2017

W dniu 4 stycznia 2017 roku, w siedzibie WEI w Warszawie, odbyło się spotkanie w ramach Okrągłego Stołu zorganizowanego z inicjatywy Posła Adama Abramowicza, Przewodniczącego Zespołu na rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Patriotyzmu Ekonomicznego, przez Warsaw Enterprise Institute. Spotkanie było kontynuacją debaty sejmowej w ramach Zespołu, która miała miejsce w dniu 14 grudnia 2016 roku.

Spotkaniu przewodniczył Poseł Adam Abramowicz a wzięli w nim udział przedstawiciele Komisji Nadzoru Finansowego, Rzecznika Finansowego, Polskiej Izby Ubezpieczeń, Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, Polskiej Izby Doradców i Pośredników Odszkodowawczych, eksperci WEI i przedstawiciele rynku ubezpieczeń.

Celem Okrągłego Stołu było zebranie propozycji rozwiązania problemu związanego z nagłym wzrostem składek z tytułu obowiązkowego OC posiadaczy pojazdów mechanicznych od przedstawicieli przedsiębiorców, organizacji i podmiotów funkcjonujących na polskim rynku ubezpieczeniowym, w celu ich późniejszej analizy w ramach Zespołu na rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Patriotyzmu Ekonomicznego. 

Z przedstawionych na posiedzeniu prezentacji, stanowisk i opinii, które zostały zebrane w niniejszym raporcie a także uwzględnieniu propozycji przedstawionych po posiedzeniu Okrągłego Stołu wynika, że w celu ograniczenia wzrostu składek z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych należy rozważyć zarówno podjęcie działań o charakterze legislacyjnym jak i wspierającym proces oceny ryzyka u ubezpieczycieli, z korzyścią dla przedsiębiorców oraz innych posiadaczy pojazdów mechanicznych.

Po analizie przedstawionych propozycji wydaje się, że przedstawiciele różnych środowisk wyrazili poparcie poglądy dotyczące konieczności określenia jasnych i przewidywalnych zasad przyznawanych zadośćuczynień. Kolejnym wspólnym elementem, który powinien doprowadzić do ograniczenia wzrostu składek jest możliwość stosowania indywidualnych rabatów lub zwyżek w przypadku kierowców „bezpiecznych” i tych niestosujących się do zasad ruchu drogowego. Wśród uczestników Okrągłego Stołu panowała co do zasady zgodność, że także wprowadzenie rozwiązań telemetrycznych oraz innych, wspierających proces oceny ryzyka przez ubezpieczycieli, takich jak: możliwość przedstawiania przez posiadaczy pojazdów mechanicznych danych dotyczących braku wykroczeń drogowych lub umożliwienie ubezpieczycielom dostępu do bazy CEK, może wpłynąć pozytywnie na wysokość składek z tyt. tego ubezpieczenia. 

Raport WEI: WYNIKI OKRĄGŁEGO STOŁU – NAGŁY WZROST SKŁADEK Z TYTUŁU UBEZPIECZENIA OC POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH dostępny do pobrania tutaj