Basen Morza Bałtyckiego
Wzrost wydatków obronnych w Szwecji – niewystarczający
24.12.2014

NULL