Adam Eberhardt

Dyrektor Centrum Studiów Strategicznych i wiceprezes Warsaw Enterprise Institute. Doktor nauk politycznych, ekspert w zakresie spraw międzynarodowych, przede wszystkim problematyki wschodnioeuropejskiej.

Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów do spraw Wspierania Reform w Republice Mołdawii. Współprzewodniczący Forum Polsko-Czeskiego przy Ministrach Spraw Zagranicznych RP i RCz. Zasiada w Kolegium Polityki Zagranicznej przy Prezydencie RP. Członek Komitetu Konsultacyjnego Prezydentów Polski i Ukrainy. Powołany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w skład Rady Archiwalnej kadencji 2020–2023 oraz Rady Pamięci Instytutu Pileckiego.

Ekspert Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie w zakresie realizacji Mechanizmu Wymiaru Ludzkiego OBWE powołany na kadencję 2023–2029.

Doradca Prezydenta Ukrainy w ramach powołanej w 2022 r. Grupy ds. Międzynarodowych Gwarancji Bezpieczeństwa dla Ukrainy.

W latach 2016–2022 dyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich, a wcześniej przez osiem lat wicedyrektor OSW. Pracował również jako ekspert, a następnie szef badań i analiz w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych oraz stały korespondent Polskiej Agencji Prasowej w Moskwie.

Wykładał w Akademii Dyplomatycznej dla słuchaczy aplikacji dyplomatyczno-konsularnej MSZ, w Collegium Civitas, w Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego oraz gościnnie na uniwersytetach i w think-tankach europejskich, amerykańskich i azjatyckich. Członek redakcji „Polskiego Przeglądu Dyplomatycznego”.

Za osiągnięcia w pracy zawodowej i działalności społecznej odznaczony w 2015 r. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski – Polonia Restituta.

The English version of the bio is available here.

Social media

Wpisy autora

Polska wspiera inwestycje na Ukrainie!

W ramach projektu Serwis Odbudowy Ukrainy Centrum Studiów Strategicznych Warsaw Enterprise Institute (WEI) zorganizował we Lwowie i w Łucku na Ukrainie dwudniową konferencję „Współpraca polsko-ukraińska