Angelika Żbikowska

Koordynator projektów międzynarodowych w Centrum Studiów Strategicznych WEI. Manager innowacji z duszą startupowca. Ekspert w dziedzinie dofinansowań ze środków publicznych (krajowych, UE). Doświadczenie zdobywała zarówno w sektorze prywatnym, jak i w publicznym. Zajmowała się przygotowywaniem konkursów na dofinansowanie projektów oraz brała udział w ich ocenie. Była również kierownikiem zespołu zajmującego się pozyskiwaniem finansowania zewnętrznego w instytucie badawczym. W CSS WEI odpowiada za koordynację projektów międzynarodowych.

The English version of the bio is available here.