Bartosz Janowicz

Wprawiony działacz społeczny, współtwórca największej akcji pomocy seniorom w pandemii – #seniorwkoronie; manager i członek zwycięskiego zespołu w programie Centrum GovTech nt. gospodarowania zasobami wodnymi w dobie kryzysu ekologicznego. Członek rad nadzorczych, fundator i doradca podmiotów NGO. Manager kanału YouTube „Tu Historia”. Doradca strategiczny przy eventach między innymi „Roztańczony PGE Narodowy”.

The English version of the bio is available here.