Oleh Levchenko

Działacz społeczny, konsultant ds. rozwoju terytorialnego, mediator. W 2004 r. został członkiem publicznego ruchu protestacyjnego Czarny Czas”. Współzałożyciel ogólnoukraińskiej organizacji Sieć Obywatelska OPORA i członek jej zarządu. Aktywny uczestnik Majdanu 2013-2014 jako członek grupy inicjatywnej sektora obywatelskiego Euromajdanu.

Od 2000 r. zajmuje się ekspertyzami publicznymi i monitorowaniem przejrzystości procesów wyborczych. Od 2002 roku jest konsultantem w zakresie opracowywania strategii rozwoju społeczności, wdrażania i rozwoju innowacji regionalnych, programów inwestycyjnych i projektów; ekspert w pisaniu strategicznych i programowych dokumentów dla podmiotów gospodarczych. Posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów mających na celu rozwój społeczności terytorialnych, e-administrację, wdrażanie energooszczędnych technologii oraz tworzenie wydajnych, skutecznych i przejrzystych władz w ukraińskich miastach.

Studiował i wdrażał projekty dotyczące partycypacji i konsultacji społecznych, ma wieloletnie doświadczenie w GR. W latach 2014-2020 był odpowiedzialny za wdrożenie reformy decentralizacyjnej w obwodzie winnickim.

Jest doradcą społecznym burmistrza Melitopola i zastępcy burmistrza Mariupola ds. odbudowy terytoriów. W latach 2020-2022 był szefem Biura Odbudowy Gospodarczej Pryazovii (Mariupol, projekt USAID ERA).