Olena Humeniuk

Posiada doświadczenie w obszarze działalności społecznej, projektowej zarówno na poziomie lokalnym, jak i państwowym. Pracowała jako asystentka dyrektora organizacji pozarządowej Izba Doradców Podatkowych, jako zastępca rady i wiceprzewodnicząca w kwestiach rozwoju gospodarczego i inwestycji. Zajmowała się pozyskiwaniem funduszy, koordynacją lokalnych projektów rozwoju gospodarczego; kształtowaniem i realizacją polityki inwestycyjnej; była kierownikiem grupy roboczej ds. pisania strategii rozwoju. Jest menadżerką rzecznictwa Koalicji Reanimacyjny Pakiet Reform, koordynatorką projektów na poziomie państwowym.

Jest absolwentką Międzynarodowego Programu Stypendialnego im. Lane’a Kirklanda, badała rozwój regionalny Polski we współpracy z profesorem Andrzejem Miszczukiem Uniwersytetu im. Marii Curie Skłodowskiej. Studiowała się na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej w ramach programu stypendialnego na kierunku „Administracja publiczna” oraz na Uniwersytecie Warszawskim na specjalności „Zarządzanie projektami”. Odbyła staż zawodowy w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej RP, Lubelskiej fundacji rozwoju i Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego.