Zeszyty Gospodarcze
02.06.2020

Zeszyty Gospodarcze prezentują kompleksowo najważniejsze w naszym przekonaniu zagadnienia prawno-gospodarcze.

W ramach serii planujemy przedstawiać węzłowe problemy polskiej gospodarki, omawiać różne punkty widzenia, a także proponować konkretne rozwiązania i rekomendacje. Każdy Zeszyt poświęcony jest innemu tematowi.

Do współpracy przy opracowywaniu dokumentów z tej serii zapraszamy autorytety ekonomiczne i prawnicze, a także wybranych specjalistów z zakresu innych dziedzin.

Planujemy publikować ok. 4 Zeszytów rocznie.

 

Do pobrania:

Zeszyty gospodarcze 1/2020 – Nieefektywny system opodatkowania spółek kapitałowych