Dzień: 6 czerwca, 2014

Demokracja paneuropejska nie istnieje. Skończcie z erzacami

Przepychanka o fotel szefa Komisji Europejskiej to krytyczna rozgrywka o model przyszłej Europy. Po 5 latach kryzysu, wiemy już gdzie mieści się prawdziwa władza w Europie. W Berlinie a nie w Brukseli. Oczywiście szef KE wciąż jeszcze coś tam może.  – pisze Tomasz Wróblewski.

Atlas Leadership Academy

The Atlas Leadership Academy (ALA) is a flexible curriculum of online courses and onsite training programs that allow you to gain the skills you need to succeed in the world of free market think tanks.

Europa potrzebuje gotówki

Europejski Bank Centralny przestaje być maszynką do robienia pieniędzy. EBC ściął stopy procentowe do najniższego poziomu w historii, a stopa depozytowa spadła poniżej zera, do minus 0,10 proc. Oznacza to, że banki za przechowywanie pieniędzy na koncie EBC muszą dopłacać – pisze Stanisław Koczot.

Geopolityczne konsekwencje kryzysu ukraińskiego

Aktualne wydarzenia na Ukrainie i pogłębiający się kryzys między Wschodem i Zachodem, zmusił obie strony do szerszego zainteresowania się krajami arabsko-muzułmańskimi dysponującymi dużymi złożami surowców energetycznych – pisze Martin Styszyński*.