SERWIS ODBUDOWY UKRAINY

Serwis Odbudowy Ukrainy (Polish Service for the Reconstruction of Ukraine) – projekt wsparcia procesu modernizacji i odbudowy Ukrainy w oparciu o rozwój gospodarczy poprzez: zaangażowanie w proces odbudowy polskich firm i wspieranie polsko-ukraińskiej współpracy gospodarczej.

 
Więcej informacji na stronie internetowej.

 

W ramach Serwisu Odbudowy Ukrainy będziemy nawiązywać kontakty z lokalną administracją rządową i samorządową oraz biznesem, a także tworzyć bazę potrzeb inwestycyjnych. Planujemy organizację seminariów, publikację raportów i poradnika dla biznesu.

Pilotażowo projekt ma objąć osiem zachodnich i centralnych obwodów: lwowski, wołyński, rówieński, tarnopolski, iwano-frankiwski, żytomierski, chmielnicki oraz winnicki.

W ramach projektu zostanie otwarte biuro WEI w Kijowie oraz trzy punkty kontaktowe we Lwowie, w Łucku i Winnicy, służące ułatwieniu kontaktów pomiędzy polskimi przedsiębiorcami i ukraińskimi przedsiębiorcami/władzami samorządowymi. 

Partnerem Serwisu Odbudowy Ukrainy jest: Związek Przedsiębiorców i Pracodawców.

 a także:

Zadanie publiczne dofinansowane ze środków budżetu państwa z dotacji celowej. Nazwa zadania: „Serwis odbudowy Ukrainy. Projekt pilotażowy promocji polskiej obecności gospodarczej w zachodnich obwodach Ukrainy w 2023 r.”

dofinansowanie: 1 762 810 zł
całkowita wartość: 1 903 810 zł