Dzień: 17 października, 2014

Krótkie loty wielkiego regulatora

Kryzysy na szczęście przychodzą i odchodzą. Gorzej z upartyjnionymi urzędami. Te na zawsze stają się łupem polityków. Po kolejnych wyborach KNF padnie łupem opozycji, tak jak po każdych wyborach padają publiczne telewizje, radia i nawet poszczególne programy publicystyczne – pisze na blogu Tomasz Wróblewski