Dzień: 2 marca, 2018

Zarobki polityków i urzędników

Za sprawą głośnej wypowiedzi wicepremiera Jarosława Gowina na nowo rozgorzała dyskusja wokół zarobków w administracji publicznej. WEI podziela argument, że niskie wynagrodzenia odbijają się na

O populizmie

Czym jest populizm? Istnieje wiele definicji, więc zamiast decydować się na którąś z nich, podam własną: populizm to promowanie koncepcji, działań, decyzji, planów, o których ich promotor wie, że przyniosą skutki obiektywnie złe dla zbiorowości lub że są w oczywisty sposób sprzeczne z normami, przyjętymi jako podstawa funkcjonowania państwa, ale z powodu emocjonalnego podejścia, niewiedzy, niezrozumienia konsekwencji bardzo się podobają dużej części elektoratu – i dlatego ich promotor przy nich obstaje.