Dzień: 19 lipca, 2019

Czytajmy rosyjskie statystyki

Rosstat, rosyjski odpowiednik naszego GUS-u, publikuje dane, które – delikatnie całą sprawę ujmując – wzajemnie się wykluczają, a zdaniem rosyjskich ekonomistów świadczy to o obniżających