Spotkanie otwarte sympatyków WEI z okazji Dnia Przedsiębiorcy!

Doceniasz tę treść?

Warsaw Enterprise Institute zaprasza wszystkich swoich sympatyków, ludzi, dla których wolność osobista i gospodarcza jest szczególnie ważna do wspólnego celebrowania Dnia Przedsiębiorcy w Świetlicy Wolności!

 

21 czerwca obchodzimy Dzień Przedsiębiorcy. Z tej okazji – oraz żeby pokazać, z jak dużą dozą absurdu muszą borykać się na co dzień polscy przedsiębiorcy – Warsaw Enterprise Institute wybudował Piramidę Polskiego Prawa.

 

Liczba stron gazetowej makulatury, z której powstanie piramida odpowiadać będzie sumarycznej liczbie stron prawa przyjętego w Polsce po 1989 r.* Będzie to zatem suma brutto, tj. bez odliczenia aktów prawnych wycofywanych. Po pierwsze dlatego, że nie sposób ustalić w sposób całościowy, jakie właściwie prawo w Polsce obowiązuje, a jakie już nie. Rządowe Centrum Legislacji poinformowało WEI, że “domaganie się informacji o obowiązującym prawie nie nosi znamion informacji publicznej, a zatem w takim wypadku nie znajduje zastosowania ustawa o dostępie do informacji publicznej.” Słowem – RCL przyznało, że nie istnieje skonsolidowana baza polskiej legislacji. Po drugie dlatego, że zawrotna suma nowych aktów prawnych brutto, którą ujawnimy przy okazji happeningu, lepiej odzwierciedla polską gorączkę legislacyjnej charakteryzującą się niestabilnym i nieustannie zmienianym prawem. Każda kolejna dekada po 89 r. oznaczała szybsze tempo stanowienia prawa. W rekordowym 2016 r. przyjęto łącznie ponad 35 str. nowych aktów prawnych, a średni czas pracy nad ustawą spadł z ok. 200 do niżej 80 dni.

 

Niestety, stabilne prawo jest podstawą żywotnej gospodarki – dzięki niemu przedsiębiorcy mogą inwestować w rozbudowę swoich firm, spokojni o ich przyszłość. Nieznajomość prawa szkodzi i choć znane są przypadki osób znających na pamięć “Raj utracony” Johna Miltona, to nikt – nawet gdyby chciał – nie pozna, a tym bardziej nie nauczy się na pamięć całego polskiego prawa. Przypomina ono zmyślny zestaw pułapek, w które może wpaść każda przedsiębiorcza osoba. Obecny stan polskiej legislacji sprawia, że zajmujemy odległe 40 miejsce w rankingu Doing Business oceniającym stosunek państw do działań przedsiębiorczych. Najgorzej wypadamy w kategorii rozpoczynania działalności gospodarczej, rejestrowania własności i płacenia podatków.

*Obliczeń dokonano na podstawie danych dostarczonych przez Grand Thornton.


Relacja z wydarzenia:

Inne wpisy tego autora

Ukraińskie spółki notują wzrosty na GPW

– Po weekendowej kontrofensywie w okręgu charkowskim w poniedziałek, 12 września, indeksy otworzyły się dawno niewidzianą luką wzrostową na Giełdzie Papierów Wartościowych. Mówimy tutaj o