Andrzej Strojny

Student prawa na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Na swojej ścieżce zawodowej ukończył również Technikum Geodezyjno-Geologiczno-Drogowe, uzyskując dyplom technika geodety. Wieloletni działacz społeczny związany m.in. z Fundacją Orszak III Króli, były członek samorządu studenckiego UKSW. Posiada doświadczenie w branży eventowej. Laureat XI edycji konkursu Podatkowi Liderzy pod tytułem „Nowe metody ograniczania luki podatkowej”. Odbył staż w Ministerstwie Finansów, gdzie uzyskał praktyczne doświadczenie z zakresu prawa finansowego oraz współpracował z wieloma doświadczonymi ekspertami. W wolnym czasie łączy pasję do sportu z pracą instruktora pływania.