Jak uwolnić Tuska liberała z ciała socjalisty

Doceniasz tę treść?

Wydatki na kupowanie spokoju rządzących

Przywileje mundurowych – 13 mld
Karta nauczyciela – 10 mld  niczym nie uzasadnionych kosztów
Emerytury górnicze – 8 mld rocznie
KRUS, po odliczeniu naprawdę potrzebujących – 3 mld rocznie
Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorstw 738,4 mln

Wydatki na tworzenie  pozorów  i dobrego wrażenia

Program budowy  nowoczesnych stosunków pracy – 770 mln
Przeciwdziałanie dyskryminacji – 20 mln
Rzecznik Praw Dziecka  39 mln
Rzecznik Praw Pacjenta, 11 mln 315
Rzecznik Ubezpieczonych  7 mln

Wszelkiego rodzaju nadzory, nadzorujące to co reguluje już prawo jak choćby:

Urząd Komunikacji Elektronicznej  103 mln
Urząd Transportu Kolejowego   instytucja  27 mln zł
Urząd Regulacji Energetyki   36 mln zł

Agencje nadzorujące ziemie, które dawno powinny być już sprywatyzowane

Restrukturyzacji Kopalń (nieruchomości pogórnicze) – 424 mln
Agencję Nieruchomości Rolnych – 270 mln zł
Agencję Mienia Wojskowego 193 mln zł

Wydatki na przedsięwzięcia , które powinny być w prywatnych rękach.

Państwowa telewizja –  1 mld 450 mln
Dopłaty samorządów do gazet  – 950 mln
Wspieranie rybołówstwa – 560 mln
Wsparcie teatrów  – 253 mln
Polski Instytut Sztuki Filmowej –  144 mln
Polska Organizacja Turystyczna 89,5 mln zł,
Rządowy podręcznik dla  pierwszaków – 9 mln
Pomoc dla  galerii i biur wystaw artystycznych –  7 mln zł
Centrum Badania Opinii Społecznej – 3,2 mln zł
Dotacja dla PAP   – 2,5 mln

Dziwolągi z  poprzedniej epoki

Zasób Własności Rolnej Skarbu Państwa (ziemia po PGR-ach) – 873 mln
Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie – 15,5 mln
Ochotnicze Hufce Pracy –  217 mln
Polski Klub Wyścigów Konnych-  5,6 mln

 

Inne wpisy tego autora

Niszczenie pomników to przykład ekoterroryzmu

– W ostatnim czasie obserwujemy ruchy aktywistów w całej Europie i takie zachowania przenikają także do Polski – mówił Tomasz Wróblewski w programie „Punkt Widzenia”