Obywatelska kontrola wydatkowania pieniędzy publicznych

Powyższe słowa Margaret Thatcher były inspiracją do stworzenia niniejszego raportu. Sektor publiczny rozporządza środkami obywateli. Dlatego w naszym interesie leży, aby były wydawane jak najefektywniej i najoszczędniej. Nie mamy jednak na to bezpośredniego wpływu. Możemy jedynie kontrolować wydatkowanie publicznych pieniędzy poprzez obywatelską kontrolę instytucji państwowych.
Raport ten jest pierwszym z serii, w których będziemy publikować wyniki działań mających na celu sprawdzenie czy nasze pieniądze wydawane są racjonalnie. Uznaliśmy, że jest to ważne z punktu widzenia interesu społecznego. Celem niniejszego opracowania, tak jak i kolejnych, jest merytoryczne przedstawienie, w jaki sposób w urzędach centralnych wydatkowane są środki publiczne. Zespół Warsaw Enterprise Institute w pierwszej kolejności zajął się tematem służbowych kart płatniczych.

 

POBIERZ

Inne wpisy tego autora