Szczyt w Brukseli. Talaga: mamy do czynienia z powstaniem nowej Unii Europejskiej

Doceniasz tę treść?

Talaga: Państwa północy, przede wszystkim Niemcy, bardzo obawiały się unii transferowej, czyli unii, w której pieniądze z bogatych krajów są w sposób niekontrolowany „pompowane” do państw biedniejszych.

Inne wpisy tego autora