Drogi Nowy Ład – Green New Deal

Polityczno-naukowy konsensus dotyczący zmian klimatu jest dzisiaj faktem. Uznano, że człowiek ma w tym zakresie istotny i negatywny wpływ i celem ochrony przed potencjalnie katastrofalnymi skutkami zmian klimatu postanowiono ten wpływ zneutralizować metodami politycznymi. 11 grudnia 2019 roku Komisja Europejska zaprezentowała „Europejski Zielony Ład”, plan będący drogowskazem dla polityki gospodarczej i inwestycyjnej państw członkowskich.
Do 2050 roku ma on doprowadzić Wspólnotę Europejską do neutralności klimatycznej (dekarbonizacji UE). Niniejszy raport identyfikuje ekonomiczne szanse i zagrożenie dla kraju związane z próbą realizacji tego celu oraz analizuje różne jej scenariusze przez pryzmat miksu energetycznego i jego ekonomicznych i społecznych kosztów.
„Europejski Zielony Ład” przewiduje, że od początku funkcjonowania nowego unijnego budżetu wszelkie inwestycje finansowane przez Brukselę będą musiały spełniać kryteria ekologiczne, mające prowadzić do redukcji emisję CO2 do atmosfery. Poza sektorem energetyki, plan uwzględnia zmiany w przemyśle, rolnictwie, transporcie i budownictwie, a także promowanie rozwiązań z zakresu gospodarki o obiegu zamkniętym, zalesienia oraz ściślejszej ochrony terenów zielonych i ekosystemu.

 

POBIERZ

Inne wpisy tego autora