Dzień: 24 października, 2023

„Czarna Księga” wydatków publicznych

Niewiele jest kwestii, co do których – przynajmniej teoretycznie – powinna panować powszechna zgoda ponad podziałami. Na pewno należy do nich przekonanie, że pieniądze pobierane