Polskie Firmy
w
Trójmorzu

Raport WEI
„Bariery i szanse rozwojowe dla polskich firm w obszarze Trójmorza”

Fundacja Warsaw Enterprise Institute przeprowadziła wśród polskich przedsiębiorców badanie diagnozujące bariery i szanse, na jakie natrafiają na rynkach Trójmorza. Z raportem badawczym można zapoznać się poniżej.

Synteza raportu:

  • Trójmorze to koncept przedłużający znane już od dawna pomysły geostrategiczne, znacznie bardziej skoncentrowany jednak na kwestiach gospodarczych.
  • Struktura gospodarek Trójmorza stwarza duży potencjał tworzenia synergii (stosunkowo wysoki poziom uprzemysłowienia, dojrzałe rynki ICT, spora przestrzeń do wypełnienia w zakresie usług profesjonalnych i naukowych). Wykorzystanie tej okoliczności może być kluczowe dla budowania gospodarczej siły regionu.
  • Polscy przedsiębiorcy nie stronią od aktywności na rynkach Trójmorza, jednak samej inicjatywy nie postrzegają jako skonkretyzowanego bytu. W ich świadomości, Trójmorze jest bardziej abstrakcyjnym konceptem, a poszczególne państwa członkowskie traktują go zupełnie indywidualnie.
  • Zagraniczne zaangażowanie polskich firm z reguły nie wynika z precyzyjnie rozrysowanego planu, a kluczową barierą dla aktywności na obcych rynkach rzadko są bardzo konkretne przeszkody regulacyjne. Podjęcie decyzji o rozpoczęciu działalności w innym państwie jest najczęściej wypadkową czystego przypadku, czynnika ludzkiego (nawiązania relacji, dogadywania się etc.) oraz chłodnej analizy biznesowej.\
  • Wsparcie rozwoju aktywności zagranicznej firm krajowych może być oparte o zwiększanie kompetencji i świadomości managerów (a w znacznej części przypadków również samych właścicieli firm), tworzenie przestrzeni networkingowych i zapewnianie łatwego dostępu do wiedzy o innych rynkach.
  • W przypadku stymulowania zacieśniania współpracy gospodarczej w ramach Trójmorza, do powyższego zestawu działań powinno dojść dodatkowo obudowanie Inicjatywy rozmaitymi instytucjami wskazującymi na jej realny charakter.


Partnerem raportu jest State of Poland.