Bank Dobrych Praktyk Samorządowych

Doceniasz tę treść?

Warsaw Enterprise Institute u progu wyborów samorządowych opublikował raport pt. „Bank dobrych praktyk samorządowych”. Przedstawia w nim najlepsze rozwiązania samorządowe już dziś realizowane oraz prezentuje zestaw rekomendacji dla przyszłych samorządowców.

 

W potoku mniej lub bardziej realnych obietnic samorządowych, kandydaci zapominają o istniejących już rozwiązaniach, o dobrych przykładach, z których mogą i powinni czerpać pełnymi garściami. Warsaw Enterprise Institute opracował katalog dobrych, i co ważniejsze sprawdzonych, praktyk samorządowych, które poszerzają przestrzeń wolności obywatelskich, wyzwalają energię społeczną ułatwiają życie mieszkańcom i ściągają inwestorów.

„W naszych samorządach zdecydowanie za dużo mamy polityki, a za mało samorządności w myśleniu” – mówi prezes Warsaw Enterprise Institute, Tomasz Wróblewski

Na raport składają się konkretne rozwiązania najlepszych samorządów w kraju w siedmiu kategoriach: demografia, edukacja, transport publiczny, nowe technologie, finanse, partycypacja obywatelska, ochrona środowiska. W każdej z kategorii znajdujemy kreatywne i innowacyjne rozwiązania poprawiające życie mieszkańców. „Wyszukanie zbioru godnych uwagi działań wcale nie było prostym zadaniem. Ustrój Samorządu Terytorialnego jest w Polsce skonstruowany tak, że w niewielkim stopniu pozwala włodarzom na odważne działania” – stwierdził Kamil Rybikowski współautor raportu.

Zdarzają się jednak gminy, które starają się wyrwać z gorsetu centralnych regulacji  Wśród wyróżnionych działań są m.in. Nyski Bon Wychowawczy, Inteligentny System Zarządzania Ruchem w Rzeszowie, wdrożenie e-urzędu w Legnicy czy brak długu w gminie Świdnik. Warsaw Enterprise Institute przygotowując ten zestaw dobrych praktyk musiał pamiętać o swoich głównych postulatach, jakimi są m.in.: ograniczone państwo, rynek bez barier biurokratycznych. Co w samorządzie nie było proste” – powiedział Andrzej Gniadkowski, redaktor pisma Wspólnota.

Obok pokazania przykładów odpowiednich działań WEI przedstawiło zestaw rekomendacji, którymi warto, gdyby kierowali się samorządowcy wybrani w tegorocznych wyborach. Należą do nich: wspieranie lokalnej przedsiębiorczości, dobra jakość administracji, wspomaganie rządu w polityce demograficznej, zwiększenie konkurencyjności w dziedzinie edukacji, wdrażanie systemu inteligentnego zarządzania ruchem, korzystanie z nowych technologii, unikanie nadmiernego deficytu, wprowadzenie polityki jawności oraz zdroworozsądkowa polityka ekologiczna.

„Nasze opracowanie nie ma wyłącznie charakteru wyborczego, bowiem zamierzamy je kontynuować w kolejnych latach. Wierzymy, że w przyszłości samorządowcom nie zabraknie determinacji i pomysłowości, które pozwolą nam zapełnić kolejne edycje raportu” – oznajmił Tomasz Wróblewski, prezes WEI.

Konstatacją raportu jest postulat skierowany do władz centralnych, by unikała nakładania dalszych kagańców legislacyjnych na władze samorządowe. Wypróbowanie bowiem pewnych rozwiązań na mniejszym obszarze, może później zaowocować ich implementacją na innych obszarach kraju. Niestety w praktyka pokazuje, że tendencja ostatnich kilkunastu lat raczej dąży do zmniejszenia takowej samodzielności władzy na niższym szczeblu. Niektóre rozwiązania jak np. przekształcenie szkół w Gminie Hanna byłby w obecnym stanie prawnym już trudne do przeprowadzenia.

Raport powstał we współpracy z pismem samorządowym Wspólnota.

Raport dostępny do pobrania tutaj.

Inne wpisy tego autora

O przyszłości gotówki w naszym kraju zdecydują Polacy

W związku z postępem technologicznym, globalna rewolucja finansowa premiuje płatności bezgotówkowe. Ograniczanie fizycznej gotówki w obiegu gospodarczym jest niestety regulacyjnie wspierane przez polityków. Eksperci, którzy