Komunistyczny antysemityzm – wypadki marcowe 1968

Przesilenie polityczne, będące jednym z punktów zwrotnych w historii w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, które zwykło się zbiorczo określać mianem „wypadków marcowych” z 1968 roku, było bez wątpienia wydarzeniem niezwykle złożonym i wielowątkowym. Ma to olbrzymi wpływ na jego odbiór i sprawia, że w gronie tzw. „polskich miesięcy” marzec jest paradoksalnie najsłabiej poznany, ale najlepiej rozpoznawalny. Niestety, za sprawą jednostkowego i wyrwanego z kontekstu spojrzenia na wybrane aspekty tych wydarzeń, obraz marca ulega bardzo często zniekształceniu, a niekiedy wręcz zakłamaniu. Jednym z takich właśnie elementów, wzbudzających do dziś największe emocje, jest tzw. „kampania antysyjonistyczna”, nadająca ton marcowej propagandzie władz.

 

POBIERZ

Inne wpisy tego autora

Ta komisja jest zbędna!

Gdy Rosja próbuje wpływać na życie społeczno-polityczne w Polsce, nasze państwo powinno na to zdecydowanie reagować. Jednak powołana właśnie do istnienia Państwowa Komisja do spraw

[RAPORT] STAN GRY. POLSKA–GRUZJA

Prezentujemy „Stan Gry” – nasz cykl publikacji dotyczących współpracy gospodarczej Polski z państwami spoza UE. Każda z publikacji będzie przedstawiać aktualny stan relacji ekonomicznych z

[RAPORT] Zapłacą najubożsi

Od 2029 r. europejski system handlu emisjami CO2 (EU ETS) ma objąć także – obok przemysłu – ogrzewanie budynków mieszkalnych i transport prywatny. Warsaw Enterprise