Polska energetyka u progu transformacji

Doceniasz tę treść?

Świat zmierza w kierunku „uprądowienia” właściwie wszystkich elementów gospodarki. Nawet transport i ciepłownictwo w nieodległej przyszłości zostaną zdominowane przez energię elektryczną.

 

Z tego powodu Warsaw Enterprise Institute oraz Związek Przedsiębiorców i Pracodawców postanowiły tej dziedzinie gospodarki poświęcić szczególnie dużo uwagi i na bieżąco komentować przebieg zmian i procesy zachodzące w związku z nieuniknioną transformacją polskiej energetyki.

W dniach 26 i 27 lutego z naszej inicjatywy odbyły się dwie ważne debaty związane z transformacją energetyczną. 26.02 w Świetlicy Wolności podczas panelu dyskusyjnego „Polska energetyka przyszłości” omawialiśmy spodziewane kierunki polskiej transformacji energetycznej, w tym m.in. docelowy kształt miksu energetycznego, polskiego rynku gazu czy rozwój OZE. 27.02 z kolei podczas kolejnego spotkania z cyklu „Przegląd legislacyjny” skupiliśmy się na nowelizacji ustawy odległościowej związanej bezpośrednio z energetyką wiatrową.

Obie debaty przekonały nas nie tylko o celowości, ale wręcz konieczności podjęcia tematu transformacji energetycznej w naszej podstawowej działalności.

Wydarzenia przebiegły w bardzo dynamicznym tempie, były bardzo merytoryczne a konkluzje wydają się oczywiste. Przede wszystkim odwrót od węgla stał się już nie tylko europejskim faktem i będzie miał znaczący wpływ na nieuchronne reformy branży górniczej i bezpośrednio całej energetyki. Urynkowienie energetyki poprzez rozwój energetyki rozproszonej pogłębia się obejmując powoli obszar ciepłownictwa. Ponadto dość sprawnie posuwają się naprzód badania nad wykorzystaniem wodoru w transporcie i ciepłownictwie.

Zresztą same technologie wodorowe w przyszłości będą oparte głównie na odnawialnych źródłach energii.

W drugiej debacie w dniu 27 lutego skupiliśmy się na tematach związanych z koniecznością odblokowania inwestycji w energetyce wiatrowej na lądzie.

Trzeba sobie wyjaśnić, że energetyka wiatrowa jest dzisiaj najtańszym i jedynym źródłem odnawialnym mogącym realnie wpłynąć na wielkości wytwórcze polskiej energetyki.

Z przeprowadzonej dyskusji jasno wynika, że brak konkretnej i konsekwentnej polityki energetycznej państwa to dzisiaj ogromne zagrożenie dla rozwoju kraju. Konieczne jest opracowanie i wdrażanie prawidłowego miksu energetycznego, które powinno stanowić wartość samą w sobie i odbywać się ponad wszelkimi podziałami politycznymi. Władze są świadome faktu, że zatrzymanie rozwoju energetyki wiatrowej było poważnym błędem i nadwyrężyło zaufanie inwestorów do państwa. Co więcej chęć szybkich zmian w tym zakresie jest czytelnie komunikowana na każdym szczeblu administracji państwowej. Warto zaznaczyć, że nie ma możliwości całkowitej rezygnacji z energetyki węglowej do 2040 roku, a być może i do 2050 roku, nawet jeśli pojawi się w Polsce energetyka atomowa.

To główne przekazy z naszych debat w których wzięli udział zarówno eksperci, przedstawiciele wiodących think tanków, jak również reprezentanci administracji oraz samorządów terytorialnych.

Będziemy regularnie informować i komentować zdarzenia które będą miały miejsce w obszarze energetyki, ciepłownictwa i ochrony środowiska.

Z niecierpliwością czekamy na Państwa opinie i komentarze w przedstawianych sprawach.

Inne wpisy tego autora